Σχόλια Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης επί του χωροταξικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) για τον ευρύτερο χώρο της Κρατικής Έκθεσης

Σε συνέχεια της Δημόσιας Παρουσίασης της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων και του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης για τον Ευρύτερο Χώρο της Κρατικής Έκθεσης στην Έγκωμη, σας ενημερώνουμε για τις κύριες θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Έγκωμης, οι οποίες προωθήθηκαν στην Ομάδα Έργου με σκοπό την συμπερίληψη τους στην έκθεση η οποία θα υποβληθεί  στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης σε συνέχεια της δημόσιας παρουσίασης των μελετητών που διόρισε η κυβέρνηση για αναπτύξεις στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, αποφάσισε ομόφωνα ότι  αποδέχεται την κεντρική πρόταση για δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας, στους χώρους της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, στην Έγκωμη, στο Δήμο ο οποίος φιλοξενεί και δύο μεγάλα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Το Δημοτικό Συμβούλιο κρίνει ότι τέτοιο πρωτοποριακό κέντρο το έχει ανάγκη η Κύπρος, γιατί θα δώσει σταδιακά ευκαιρίες ανέλιξης και εργοδότησης νέων ανθρώπων σε καινοτόμες υπηρεσίες. Η αποδοχή όμως διέπεται από προϋποθέσεις που εστιάζονται:

α) Το Δημοτικό Συμβούλιο διαφωνεί με την προτεινόμενη ρύθμιση για δημιουργία τερματικού σταθμού λεωφορείων στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης ή στο παρακείμενο χώρο του Μακαρείου σταδίου. Τέτοιοι σταθμοί πρέπει να χωροθετούνται εκτός οικιστικών ζωνών και ο Δήμος Έγκωμης δεν πρόκειται  να αποδεχθεί κατ’ ουδένα λόγο την δημιουργία τέτοιου τερματικού σταθμού λεωφορείων στο συγκεκριμένο χώρο. Η μη δημιουργία τερματικού σταθμού λεωφορείων να συνδυαστεί με τη λήψη των ανάλογων αποφάσεων που σχετίζονται με τις ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής.

β) Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά τη χωροθέτηση και δημιουργία όσο το δυνατό περισσότερων χώρων πρασίνου. Οι αρχικοί προταθέντες σχεδιασμοί προνοούν για 40% πράσινο μαζί με άλλους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους.

γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά σαφώς ηπιότερες αναπτύξεις στις ανεγέρσεις, για την όσο το δυνατό μείωση του μπετόν και κτιρίων εντός των επιτρεπόμενων ορόφων. Διαφωνεί επίσης με τη μεταφορά στο χώρο υπουργείων/ κρατικών υπηρεσιών.

δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί με τη δημιουργία λίμνης κατακράτησης όμβριων υδάτων που θα σώσει την Έγκωμη από σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Η λίμνη θα τοπιοτεχνηθεί ώστε να αποτελεί μέρος ευρύτερου χώρου πρασίνου που θα πρέπει να φιλοξενεί πάρκο, χώρους κοινωνικής συνάθροισης και παιδικές χαρές.

Ο χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης ανήκει στο κράτος και η Κυβέρνηση ως ιδιοκτήτης/ διαχειριστής καλείται να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις του Δήμου Έγκωμης.  Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης δεν τοποθετείται αρνητικά στην περίπτωση που οι  ιδιοκτήτες του χώρου μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους προχωρήσουν σε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο το οποίο να θέσουν έγκαιρα υπόψη των δημοτών.

print