Συμμετοχή σ’ ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Υπογράφηκε στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών η ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση νέου 18μηνου κύκλου του Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη». Η Συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής και των Τελικών Δικαιούχων που ανέλαβαν την υλοποίηση του Έργου κατά τη νέα περίοδο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Έγκωμης. Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας, τον Δήμαρχο Έγκωμης εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος Άντρη Προδρόμου. Το πρόγραμμα τυγχάνει συγχρηματοδότησης ύψους €200,000 από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές».

Στον νέο κύκλο του προγράμματος, Συντονιστής του Έργου παραμένει ο Δήμος Λευκωσίας, με εταίρους τον Δήμο Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό  Κέντρο Λευκωσίας και τις εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal Ltd. Κεντρικός στόχος είναι η συνέχιση της πολυεπίπεδης στήριξης της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που διαμένουν στην ευρύτερη πόλη και επαρχία Λευκωσίας, αξιοποιώντας την πολύτιμη συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα, τις οργανώσεις μεταναστών και την κοινωνία των πολιτών, στη βάση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης που καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του νέου κύκλου δραστηριοτήτων ο Δήμος Έγκωμης θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

  • Λαογραφικό Φεστιβάλ για διαπολιτισμική ανταλλαγή και αλληλεπίδραση με χορούς, τραγούδια, παιχνίδια και έθιμα της πολιτιστικής παράδοσης διαφόρων κοινοτήτων μεταναστών ΥΤΧ, Κυπρίων και άλλων Ευρωπαίων.
  • Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών σε ΥΤΧ.

Ο Δήμος Έγκωμης και οι λοιποί εταίροι του Προγράμματος συνεχίζουν να στηρίζουν την ένταξη των ΥΤΧ, που αποτελούν ένα από τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού της πόλης και ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας και να αναδεικνύουν τη δύναμη μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, καταπολεμά το ρατσισμό και την ξενοφοβία και προωθεί την ενεργό συμμετοχή της μεταναστευτικής κοινότητας στην τοπική ζωή.

print