Άρθρα

Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία

Α/Α 6/2018

Διεξαγωγή Γραπτής Εξέτασης για την αξιολόγηση υποψηφίων για διορισμό στην υπηρεσία του Δήμου Έγκωμης

(Πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία)

Ο Δήμος Έγκωμης γνωστοποιεί ότι οι γραπτές εξετάσεις για την πλήρωση της πιο πάνω θέσης, θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που βρίσκεται στη λεωφόρο Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά, αίθουσα ΧΩΔ02- Β205.

Ώρα έναρξης των γραπτών εξετάσεων            :           15:30

Ώρα λήξης των εξετάσεων                              :           18:30

Η εξεταστέα ύλη έχει ως ακολούθως:

  • Ειδικό θέμα που να σχετίζεται με τα καθήκοντα που προνοούνται στο εγκριμένο σχέδιο υπηρεσίας του Δημοτικού Ταμία (βαρύτητα 50%)
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων και ετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
  • Ετοιμασία και Παρακολούθηση υλοποίησης του Προϋπολογισμού
  • Καταγραφή και Παρακολούθηση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων
  • Εφαρμογή και Έλεγχος Συστημάτων και διαδικασιών για την παρακολούθηση και είσπραξη εσόδων
  • Ετοιμασία οικονομικών αναφορών και εκθέσεων
  • Διερεύνηση και Επίλυση Παραπόνων
  • Οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

  • ΕΚΘΕΣΗ ΙΔΕΩΝ (βαρύτητα 20%)

Η Έκθεση Ιδεών αποσκοπεί στη διαπίστωση του γλωσσικού συλλογισμού, δηλαδή της ικανότητας ανάπτυξης θεμάτων και διατύπωσης συλλογισμών γύρω από ένα θέμα.

 

Η εξέταση για τα θέματα αρ. (1) και (2) θα είναι ενιαία και θα είναι διάρκειας 2 ωρών (συνολικά).

 

(3)    ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (βαρύτητα 30%)

         Διάρκεια εξέτασης: 50 λεπτά

Το Τεστ Ικανοτήτων Διοικητικής Κρίσης αξιολογεί την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται αποτελεσματικά ένα εύρος καταστάσεων που σχετίζονται με διευθυντικούς ρόλους εργασίας.

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητάς τους καθώς και την επιστολή με την οποία κλήθηκαν στη γραπτή εξέταση και να βρίσκονται στο χώρο της εξέτασης 30 τουλάχιστον λεπτά πριν την έναρξη των γραπτών εξετάσεων. Περισσότερες οδηγίες θα γνωστοποιηθούν προς τους υποψηφίους ταχυδρομικώς.

Διευκρινίζεται ότι:

(α)        επιτυχόν στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει 50% τουλάχιστο στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση, και

(β)        οι υποψήφιοι έχουν κληθεί να λάβουν μέρος στη γραπτή εξέταση με την επιφύλαξη ότι ο Δήμος θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο χρόνο και όταν θα έχει ενώπιόν του όλα τα στοιχεία, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης, για να διαπιστωθεί εάν κατέχουν τα βασικά απαιτούμενα προσόντα της θέσης και τις οποιεσδήποτε προϋποθέσεις διορισμού για την πιο πάνω θέση, σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας.

 

Όσοι από τους υποψηφίους δεν παρέλαβαν τη σχετική επιστολή, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία του  Δήμου στο τηλέφωνο 22453853/22453828.

 

2.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Ταμία (θέση πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α9-Α11-Α12).

Για τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Έγκωμης (Γραφείο Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα) Ερεχθείου 3, 2413 ΄Εγκωμη ή / και στα τηλέφωνα 22453853/22453828 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου (κατηγορία Ενημέρωση, υποκατηγορία Κενές Θέσεις).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Γραφείο του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη.