Άρθρα

Κενές θέσεις τεσσάρων (4) έκτακτων εργατών

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση (4) έκτακτων θέσεων έκτακτου εργατικού προσωπικού. Οι (3) θέσεις αφορούν εργάτες για συλλογή σκυβάλων και η (1) θέση επαγγελματία οδηγό για απασχόληση στον τομέα σκυβάλων και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Οι θέσεις αφορούν περίοδο (11) μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αιτήσεις κατά τις εργάσιμες ώρες (07:30 – 15:00) από τα γραφεία του Δήμου, στην οδό Ερεχθείου 3, στην Έγκωμη ή να τις προμηθευτούν από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Αίτηση για έκτακτη απασχόληση επί προσωρινής βάσης ωρομίσθιου προσωπικού

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν διά χειρός στα γραφεία του Δήμου μέχρι τη Δευτέρα 2/11/20 και ώρα 12 μ.