Άρθρα

Υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το KES College κοινοποίησαν στον Δήμο Έγκωμης την πρόθεσή τους να προσφέρουν αριθμό υποτροφιών σε δημότες Έγκωμης.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας παραχωρεί υποτροφίες ειδικά για τελειόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2017-18, δημότες Έγκωμης, με τα ακόλουθα κριτήρια:

(Α)       ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 • Υποτροφίες ύψους 75% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 19 και άνω.
 • Υποτροφίες ύψους 50% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 18 – 18,99.
 • Υποτροφίες ύψους 25% σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 17 – 17,99.

(Β)       ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 • Υποτροφίες φοιτητικής μέριμνας, οι οποίες θα εξετάζονται κατά περίπτωση.
 • Υποτροφίες ύψους 15% σε μαθητές και μαθήτριες μέλη πολύτεκνων οικογενειών.

(Γ)        ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

 • Υποτροφίες ύψους 10% σε περιπτώσεις ταυτόχρονης φοίτησης δύο (2) ή και περισσότερων αδελφών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

(Δ)       ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 • Υποτροφίες μέχρι 40% σε μαθητές και μαθήτριες που θα συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση μόνιμης διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεκδικούμενη υποτροφία) στον Δήμο Έγκωμης είτε ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org είτε στο τηλεομοιότυπο 22352521 το αργότερο μέχρι τις 22/6/2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για όλα τα συμβατικά προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, εξαιρουμένου μόνο του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής. Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται και ισχύουν για το πρώτο έτος σπουδών. Η επέκτασή τους για τα επόμενα έτη θα επανεξετάζεται από το Πανεπιστήμιο ετησίως με κριτήριο την επίδοση του υποτρόφου. Ο Δήμος Έγκωμης δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των κριτηρίων και αξιολόγησης των στοιχείων των ενδιαφερομένων, τα οποία είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πανεπιστημίου.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο παραχωρεί υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης ως εξής:

(Α) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

 • Υποτροφίες ύψους 75% για το Α’ έτος σπουδών σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 19 και άνω.
 • Υποτροφίες ύψους 50% για το Α’ έτος σπουδών σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 18 και άνω.
 • Υποτροφίες ύψους 25% για το Α’ έτος σπουδών σε μαθητές και μαθήτριες με γενικό βαθμό Απολυτηρίου 17 και άνω.

(Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 • Οικονομική ενίσχυση ύψους 15% σε φοιτητές με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα ή φοιτητές που αντιμετωπίζουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ή που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.

(Γ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Μείωση ύψους 10% για κάθε φοιτητή, σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέλφια φοιτούν ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με πλήρη φοίτηση.

(Δ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

 • Υποτροφίες μέχρι 25% σε όσους συμμετέχουν σε αθλητική ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση μόνιμης διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεκδικούμενη υποτροφία) στον Δήμο Έγκωμης είτε ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org είτε στο τηλεομοιότυπο 22352521 το αργότερο μέχρι τις 22/6/2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προπτυχιακά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, εξαιρουμένων των πτυχίων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Εργοθεραπείας και Βιοϊατρικών Επιστημών. Οι υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής που θέτει το Πανεπιστήμιο. Ο Δήμος Έγκωμης δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των κριτηρίων και αξιολόγησης των στοιχείων των ενδιαφερομένων, τα οποία είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πανεπιστημίου.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει σε δημότες Έγκωμης υποτροφίες ως εξής:

(Α) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 • Δύο ολικές υποτροφίες διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19-20.
 • Τέσσερεις υποτροφίες 50% των διδάκτρων για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18-18,99.
 • Οκτώ μερικές υποτροφίες (10-20%) για μαθητές/μαθήτριες με γενικό βαθμό απολυτηρίου 17-17,99.

Παραχωρούνται υποτροφίες για το 1ο έτος σπουδών, ενώ από το 2ο έτος, αναλόγως της επίδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες με βάση το σχέδιο υποτροφιών.

(Β) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Υποτροφίες μέχρι και 75% των διδάκτρων

(Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει οικονομική βοήθεια σε νεοεισερχόμενους φοιτητές με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια. Επίσης παραχωρούνται ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές από πολύτεκνες οικογένειες ή σε αδέλφια που σπουδάζουν ταυτόχρονα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται οι ακόλουθες υποτροφίες σε υποψηφίους με πολύ σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα:

 • Μία υποτροφία 20% των  διδάκτρων
 • Δύο υποτροφίες 10% των διδάκτρων

Παραχωρούνται υποτροφίες για το 1ο έτος σπουδών, ενώ από το 2ο έτος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση στην οικονομική επιτροπή του Πανεπιστημίου.

(Δ) ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή/-τριας και της προσφοράς τους στις αθλητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση μόνιμης διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεκδικούμενη υποτροφία) στον Δήμο Έγκωμης είτε ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org είτε στο τηλεομοιότυπο 22352521 το αργότερο μέχρι τις 3/8/2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οι εν λόγω υποτροφίες ισχύουν για όλα τα προγράμματα σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος που θέτει το Πανεπιστήμιο. Ο Δήμος Έγκωμης δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των κριτηρίων και αξιολόγησης των στοιχείων των ενδιαφερομένων, τα οποία είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πανεπιστημίου.

 

KES COLLEGE

Το KES College παραχωρεί υποτροφίες σε τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, δημότες Έγκωμης, εφόσον πληρούνται και τα δύο κριτήρια που έχει θέσει:

 1. Οικονομική κατάσταση της οικογένειας (άνεργοι γονείς ή χαμηλό εισόδημα ή πολύτεκνη/μονογονεϊκή οικογένεια) και
 2. Γενική επίδοση του υποψηφίου (Γενικός βαθμός Απολυτηρίου 15 και άνω)

Θα παραχωρηθούν τρεις υποτροφίες ύψους 25% για όλα τα έτη σπουδών σε Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES College.

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση μόνιμης διαμονής, τηλέφωνο επικοινωνίας) στον Δήμο Έγκωμης είτε ηλεκτρονικά στο politismos@engomi.org είτε στο τηλεομοιότυπο 22352521 το αργότερο μέχρι τις 24/7/2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι εν λόγω υποτροφίες διαρκούν για όλα τα έτη σπουδών, νοουμένου ότι ο κάθε υποψήφιος θα επιτυγχάνει ελάχιστη γενική βαθμολογία 80/100 σε κάθε έτος φοίτησης. Ο Δήμος Έγκωμης δεν θα εμπλακεί στη διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των κριτηρίων και αξιολόγησης των στοιχείων των ενδιαφερομένων, τα οποία είναι στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Πανεπιστημίου.