Άρθρα

Πλήρωση μιας κενής θέσης Δημοτικού Ταμία

Ο Δήμος Έγκωμης δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Δημοτικού Ταμία (θέση πρώτου διορισμού) (μισθολογική κλίμακα Α9-Α11-Α12).

Για τα έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Δήμο Έγκωμης (Γραφείο Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα) Ερεχθείου 3, 2413 ΄Εγκωμη ή / και στα τηλέφωνα 22453853/22453828 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου (κατηγορία Ενημέρωση, υποκατηγορία Κενές Θέσεις).

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο και να παραδοθούν στο Γραφείο του Αναπληρωτή Δημοτικού Γραμματέα ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 9 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 13:00 στην ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 27504, 2430 Έγκωμη.