Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης ενημέρωσε και άκουσε τους δημότες

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΚΩΜΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Μαρτίου η ετήσια Πανδημοτική Συγκέντρωση του Δήμου Έγκωμης και δόθηκε γραπτώς απολογισμός των πεπραγμένων του Δήμου για το 2017 (Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου, Πολιτιστικό Τμήμα, Τροχονομία, Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών).

Στη διάρκεια της Πανδημοτικής Συγκέντρωσης ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε λεπτομέρειες για τους στόχους και τις δραστηριότητες του Δήμου για το 2018, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά:

  • Στα έργα βελτίωσης των υποδομών της πόλης, με παρεμβάσεις επιδιόρθωσης οδικού δικτύου και σημαντικές αντιπλημμυρικές κατασκευές.
  • Στην υποβολή πρότασης στην Κυβέρνηση για ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα της Έγκωμης, μέσα στο πλαίσιο του Τοπικού Σχεδίου Περιοχής.
  • Στη διεκδίκηση μεγάλου χώρου εντός της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, για δημιουργία πολυθεματικού πάρκου πολιτιστικών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, προς όφελος όλης της δυτικής Λευκωσίας.
  • Σε μελλοντικές αναπτύξεις που προγραμματίζονται στην Έγκωμη από ιδιώτες επενδυτές.

Στη συνέχεια υποβλήθηκαν αρκετές ερωτήσεις και εισηγήσεις από δημότες, μέσα σε εποικοδομητικό πνεύμα, με στόχο την παραπέρα ανάπτυξη του Δήμου Έγκωμης, ο οποίος αποτελεί σήμερα σημαντικό πόλο έλξης πληθώρας αναπτύξεων.

print