Υποτροφίες για δημότες Έγκωμης

KES College

Η Διεύθυνση του KES College, για να βοηθήσει οικονομικά περισσότερες οικογένειες του δήμου μας, αποφάσισε, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021, τη χορήγηση Τριών (3) υποτροφιών ύψους 20% των διδάκτρων για κάθε δημότη, στα 22 Αξιολογημένα – Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρει το KES College.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλα τα χρόνια σπουδών των υποτρόφων.

Τα ονόματα θα υποβληθούν μέσω του Δήμου Έγκωμης, γι’ αυτό παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν ηλεκτρονικά στο [email protected] τα στοιχεία τους μέχρι και την Παρασκευή 28/8/2020.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική επιστολή που απέστειλε το KES College. 


CIIM

Το CIIM (Cyprus International Institute of Management) προσφέρει υποτροφίες για όλα τα προγράμματά του, ως εξής:

 • 3 υποτροφίες ύψους 50% επί του κόστους των διδάκτρων για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα σε Λευκωσία και Λεμεσό
 • Έκπτωση 30% σε όλους τους ενδιαφερομένους

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ για να δείτε τη σχετική επιστολή του CIIM.


INTERCOLLEGE

Το Intercollege παραχωρεί τα πιο κάτω είδη υποτροφιών σε τελειόφοιτους μαθητές για το πρώτο έτος σπουδών:

 • Υποτροφίες Αριστείας
  Υποτροφία 20% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 15% δίδακτρα, σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 19/20 και άνω.
  Υποτροφία 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 15% δίδακτρα, σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18/20 και άνω.
 • Υποτροφίες Οικονομικής Βοήθειας / Φοιτητικής Μέριμνας
  Υποτροφίες μέχρι 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 15% δίδακτρα, σε αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το βαθμό του απολυτηρίου τους. Τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών είναι η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).
 • Οι πιο πάνω υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι οι υποψήφιοι/ες πληρούν τα κριτήρια εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρονται και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.Τα ονόματα θα υποβληθούν μέσω του Δήμου Έγκωμης, γι’ αυτό παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν ηλεκτρονικά στο [email protected] τα στοιχεία τους μέχρι και την Παρασκευή 11/9/2020.
 • ΠΤΥΧΙΑ (4 Χρόνια)
  -Διεύθυνση Επισιτιστικών Τεχνών (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική) – Ελληνικά
  -Αισθητική (*πρόγραμμα υπό αξιολόγηση) – Ελληνικά
 • ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (2 Χρόνια)
  -Επισιτιστικές Τέχνες (Μαγειρική και Ζαχαροπλαστική) Ελληνικά ή Αγγλικά
  -Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων – Ελληνικά
  -Μηχανική Αυτοκινήτου – Ελληνικά
 • Για επιπρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22842497

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου παραχωρεί αριθμό υποτροφιών για τελειόφοιτους της σχολικής χρονιάς 2019-2020:

 • Υποτροφίες Αριστείας
  Αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, παραχωρείτε υποτροφία στο 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών για τα προγράμματα Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού σε όλους τους αποφοίτους με γενικό βαθμό απολυτηρίου 18/20
  και άνω.
  Πτυχίο Ναυτική Επιστήμη*
  Δίπλωμα Ναυτική Μηχανική**
  * Το ακαδημαϊκό προσόν απονείμετε από το INTERCOLLEGE και το Πιστοποιητικό Ικανότητας από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
  ** Πιστοποιητικό Ικανότητας απονείμετε από την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Πρόγραμμα Υπό Αξιολόγηση. Τελική Έγκριση αναμένεται το καλοκαίρι του 2020.
 • Υποτροφίες Οικονομικής Βοήθειας / Φοιτητικής Μέριμνας
  Επιπλέον υποτροφίες μέχρι 10% των διδάκτρων στα ήδη μειωμένα κατά 20% δίδακτρα σε συγκεκριμένους αποφοίτους που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες, ανεξάρτητα από το βαθμό του απολυτηρίου τους. Τα κριτήρια παραχώρησης των υποτροφιών είναι η οικονομική κατάσταση των αποφοίτων, ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς τους και άλλοι παράγοντες (π.χ. σοβαρά προβλήματα υγείας).Οι εν λόγω υποτροφίες παραχωρούνται νοουμένου ότι ο υποψήφιος πληρεί τα κριτήρια
  εισδοχής του προγράμματος για το οποίο ενδιαφέρεται και ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό
  έτος σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της υποτροφίας ανάλογα με την κάθε
  περίπτωση ξεχωριστά.
 • Τα ονόματα θα υποβληθούν μέσω του Δήμου Έγκωμης, γι’ αυτό παρακαλώ όπως οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν ηλεκτρονικά στο [email protected] τα στοιχεία τους μέχρι και την Παρασκευή 11/9/2020.
 • Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την απευθείας γραμμή της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου στο 22842496.

CITY UNITY COLLEGE

Το City Unity College Nicosia προσφέρει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης.

Για περισσότερες πληροφορίες (προγράμματα σπουδών, σχετικές υποτροφίες, δίδακτρα και κριτήρια εισδοχής) παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή του Κολεγίου.

Για περισσότερες πληροφορίες (προγράμματα σπουδών, σχετικές υποτροφίες, δίδακτρα και κριτήρια εισδοχής) παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε την επιστολή του κολεγίου.


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick παραχωρεί υποτροφίες ύψους 50% σε νεοεισερχόμενους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για το Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Επικοινωνίας: Μέσα Επικοινωνίας και Δημοσιογραφία στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις πιο πάνω υποτροφίες είναι η 28η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται απ’ ευθείας στο Πανεπιστήμιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.frederick.ac.cy) και να απευθύνονται στα Γραφεία Εισδοχής: Λευκωσία τηλ. 22394394,
Λεμεσό  τηλ. 25735001, email: [email protected] ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected]  (Δρ Κωστάκης Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής) [email protected]   (Δρ Σωτήρης Θεοχαρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής).


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLAN Cyprus

Το πανεπιστήμιο UCLan Cyprus προσφέρει οικονομικές διευκολύνσεις (υποτροφίες) στα προγράμματα εκπαίδευσης (Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά) του Πανεπιστημίου. Οι οικονομικές διευκολύνσεις θα ισχύουν για εισδοχή τον Οκτώβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου. Διασαφηνίζεται επίσης ότι θα ισχύουν μόνο για νεοεισερχόμενους φοιτητές και δεν μπορούν να συνδυαστούν και/ ή να προστεθούν σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά ή υποτροφία.

Για πληροφορίες σε ότι αφορά τις συγκεκριμένες οικονομικές διευκολύνσεις/ υποτροφίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα: 24694059 /54 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

print