Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης αποτελείται από τον Δήμαρχο και δώδεκα Συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται από τους δημότες στις δημοτικές εκλογές, που διεξάγονται κάθε πενταετία εντός Δεκεμβρίου, βάσει του περί Δήμων Νόμου (Ν.111/85). Αντιδήμαρχος εκλέγεται ένας Δημοτικός Σύμβουλος από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι τελευταίες εκλογές έγιναν το 2016 και η θητεία του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου λήγει τέλη του 2021.

ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΤΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΑ ΦΑΞ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κυριάκου Ζαχαρίας
(Δήμαρχος)
Σάββα Ροτσίδη 1Α,
2416 Έγκωμη
99643402 22453855 22353343 22352521 zachariask
@engomi.org

mayor@engomi.org
Ιωάννου Γιάννης (Αντιδήμαρχος)
(ΔΗΣΥ)
Παύλου Μελά 10
2413 Έγκωμη
99678008 22354040 22352613 22343890 yioannou1926
@hotmail.com
Ζαχαριάδου Αρίτα
(ΔΗΣΥ)
Αθηνών 14
2413 Έγκωμη
96172333 22444585 22353244 Εργ. 22658620 arita.zachariadou
@gmail.com
Καμέρης Φίλιππος
(ΑΚΕΛ)
΄Αγγελου Τερζάκη 79
2402 Έγκωμη
99651276 22355022 22352907 22357973 kameris
@kameris.com
Χαραλάμπους – Κουττούκη Μαρία
(ΕΔΕΚ)
Ολύμπου 5
2411 Έγκωμη
99020431 99020431 22358518 mariacharakouttouki
@gmail.com
Κυριάκου Στυλιάνα
(ΔΗΣΥ)
Μακεδονιτίσσης 28,
2417 Έγκωμη
96509641 22341404  22355497 stylianaky
@gmail.com
Λύμπουρας Κώστας
(ΔΗΚΟ)
Ιακώβου Πατάτσου 20,
2407 Έγκωμη
99459495 22474600 22664483 22474601 lymboura
@cytanet.com.cy
Παύλου Παύλος
(ΔΗΚΟ)
Τεμπών 42, διαμ. 202,
2408 Έγκωμη
99689570 22571111 22353072
Προδρόμου Άντρη
(ΔΗΚΟ)
Γράμμου 8
2408 Έγκωμη
99569547 22445544 22592222 aprodromou82
@gmail.com
Σαββίδης Γεώργιος
(ΑΚΕΛ)
Αγίας Κασσιανής 12B,
2415 Έγκωμη
99443919 22356022 22353366 gsavvides1961
@gmail.com
Σαββίδης Χρίστος
(ΔΗΣΥ)
Πατρ. Γρηγορίου 12,
2414 Έγκωμη
99658358 22350367 22352042 xristos.savvides
@gmail.com
Σιεηττάνης Δημήτρης
(Αλληλεγγύη)
Γρηγορίου Ξενοπούλου 17Α, 2402 Έγκωμη 99646608 22357749 demsheittanis
@cytanet.com.cy
Στυλιανού Αναστασία
(ΔΗΣΥ)
Ελευθέριου Βενιζέλου 6,
2414 Έγκωμη
99862823 22350250 nastazy
@cytanet.com.cy

Συντονιστές Δημοτικών Ομάδων
ΔΗΣΥ Χρίστος Σαββίδης
ΔΗΚΟ Παύλος Παύλου
ΑΚΕΛ Γιώργος Σαββίδης
ΕΔΕΚ Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Δημήτρης Σιεηττάνης

Επιτροπές

Διαχειριστική Επιτροπή

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Γιάννης Ιωάννου, Αντιδήμαρχος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Παύλος Παύλου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος
Αναστασία Στυλιανού, Μέλος

Τεχνική Επιτροπή, Διαφημιστικών Πινακίδων και Τροχαίας

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Κώστας Λύμπουρας, Μέλος
Γιάννης Ιωάννου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος
Αρίτα Ζαχαριάδου, Μέλος

Επιτροπή Προσωπικού

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Παύλος Παύλου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Νεολαίας, Φιλοξενίας και Αθλητισμού

Παύλος Παύλου, Πρόεδρος
Κώστας Λύμπουρας, Μέλος
Στυλιάνα Κυριάκου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Παιδείας, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών θεμάτων

Αναστασία Στυλιανού, Πρόεδρος
Αρίτα Ζαχαριάδου, Μέλος
Άντρη Προδρόμου, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Πρασίνου και Περιβάλλοντος

Δημήτρης Σιεηττάνης, Πρόεδρος
Στυλιάνα Κυριάκου, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Παύλος Παύλου, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Άντρη Προδρόμου, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Γιώργος Σαββίδης, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Εκπρόσωπος από το Κίνημα Οικολόγων

Επιτροπή Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας και Καθαριότητας

Γιώργος Σαββίδης, Πρόεδρος
Αρίτα Ζαχαριάδου, Μέλος
Άντρη Προδρόμου, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Επιτροπή Προσφορών

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Γιάννης Ιωάννου, Μέλος
Κώστας Λύμπουρας, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος
Δημήτρης Σιεηττάνης, Μέλος

Εκτελεστική Επιτροπή

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Γιώργος Σαββίδης, Μέλος

Επιτροπή Εργατών

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος, Πρόεδρος
Χρίστος Σαββίδης, Μέλος
Παύλος Παύλου, Μέλος

Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης

Στυλιάνα Κυριάκου, Πρόεδρος
Άντρη Προδρόμου, Μέλος
Φίλιππος Καμέρης, Μέλος
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη, Μέλος

Εκπροσώπηση στην Ένωση Δήμων Κύπρου

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Γιάννης Ιωάννου, Αντιδήμαρχος

Εκπροσώπηση στη Σχολική Εφορεία Έγκωμης

Αναστασία Στυλιανού
Κώστας Λύμπουρας
Φίλιππος Καμέρης
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη

Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Σ.Α.Λ.)

Χρίστος Σαββίδης

Εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (Σ.Υ.Λ.)

Αναστασία Στυλιανού
Παύλος Παύλου
Μαρία Χαραλάμπους Κουττούκη

Υπογραφή συμβάσεων εξ ονόματος του Δήμου

Ζαχαρίας Κυριάκου, Δήμαρχος
Χρίστος Σαββίδης
Γιώργος Σαββίδης

Εκπροσώπηση Δήμου στην Κίνηση Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας

Γιώργος Σαββίδης, πρόεδρος Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Προνοίας του Δήμου

Χρίστος Σαββίδης, Πρόεδρος
Χρύσανθος Πιερή, Γραμματέας

print