Ο Δήμος Έγκωμης είναι διδυμοποιημένος με τους ακόλουθους Δήμους, με χρονολογική σειρά:

print