Προϊστάμενος: Σωκράτης Σαρρής, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
[email protected]

Το Τμήμα Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Ευρωπαϊκών θεμάτων είναι υπεύθυνο για τους ακόλουθους τομείς στον Δήμο Έγκωμης:

 • Διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Εποπτεία λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικής Χορωδίας Έγκωμης
 • Κοινωνικά προγράμματα
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Διαχείριση επίσημου ιστοτόπου Δήμου Έγκωμης
 • Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Θεσμό Παρατηρητή της Γειτονιάς
 • Δελτία τύπου / Ενημερωτικά δελτία και μηνύματα
 • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
 • Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης
print