Προϊστάμενος: Σωκράτης Σαρρής, Λειτουργός Δημοτικής Υπηρεσίας
[email protected]

Το Τμήμα Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Ευρωπαϊκών θεμάτων είναι υπεύθυνο για τους ακόλουθους τομείς στον Δήμο Έγκωμης:

  • Διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Εποπτεία λειτουργίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και Δημοτικής Χορωδίας Έγκωμης
  • Κοινωνικά προγράμματα
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Τέλεση Πολιτικών Γάμων
  • Διαχείριση επίσημου ιστοτόπου Δήμου Έγκωμης
  • Θεσμό Παρατηρητή της Γειτονιάς
  • Δελτία τύπου / Ενημερωτικά δελτία και μηνύματα
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
print