Μήνυμα Δημάρχου

Η Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ολοκληρώνει αρχές Ιανουαρίου 2021 τη συζήτηση των νομοσχεδίων για μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλη Ιανουαρίου 2021 έχει προγραμματιστεί όπως τα νομοσχέδια τεθούν ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής. Σε αρκετές πτυχές υπάρχει ομοφωνία. Ωστόσο σε σημαντικές εξειδικευμένες πτυχές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και όλα θα κριθούν από τα κόμματα δια ψηφοφορίας και έγκρισης μέσω πλειοψηφίας.

Η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία, για να υπάρξουν συνέργειες / συνενώσεις, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται καλύτερα και με χαμηλότερο κόστος. Ελπίζουμε όλα τα κόμματα ν’ αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διαμορφώσουν μια σύγχρονη, ευέλικτη και αποτελεσματική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι Δήμοι, μέσα από Γενική Συνέλευση τους, τάχθηκαν με συντριπτική πλειοψηφία υπέρ των νομοσχεδίων.

print