Μήνυμα Δημάρχου

Το τέλος του 2019 και η αρχή του 2020 αποτελεί ευκαιρία για ένα σύντομο απολογισμό και μια σύντομη ενημέρωση για τα αμέσως επόμενα βήματα του Δήμου.

  • Το 2019 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση φωτιστικών τύπου LED σε όλη την Έγκωμη, η οποία αναβάθμισε ριζικά τη νυχτερινή όψη της πόλης μας και επέφερε εξοικονομήσεις ύψους 65% στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Το 2019 άρχισαν τα έργα για βελτίωση αντιπλημμυρικών συστημάτων στην Έγκωμη. Έγιναν ήδη παρεμβάσεις σε 30 και πλέον περιοχές του Δήμου μας.
  • Το 2019 εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες μας για βελτίωση των οδικών υποδομών. Έχει, ήδη, ανακατασκευασθεί πλήρως η λεωφ. Λυκαβητού.
  • Εντάθηκαν οι προσπάθειες για ενίσχυση του πρασίνου, με φυτεύσεις εκατοντάδων δενδρυλίων.
  • Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων σε διάφορους τομείς.

Το 2020 προγραμματίζονται παρεμβάσεις σε αρκετές περιοχές για βελτίωση του οδικού δικτύου (δρόμοι/ πεζοδρόμια). Κύρια επιδίωξη μας η εντός του β΄ εξαμήνου του 2020 ριζική αναβάθμιση του οδικού οδοστρώματος της οδού 28ης Οκτωβρίου.

Το 2020 θα συνεχισθούν οι παρεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να μειωθούν δραστικά οι κίνδυνοι, καθώς η Έγκωμη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 19 πιο επικίνδυνες πλημμυροπαθείς περιοχές της Κύπρου.

Επίσης, προς διευκόλυνση των δημοτών μας, προγραμματίζουμε τη λειτουργία πράσινου σημείου στην Έγκωμη για απόρριψη άχρηστων υλικών και κλαδεμάτων, εάν και εφόσον το αρμόδιο υπουργείο εγκρίνει την παραχώρηση της ανάλογης κρατικής γης. Έχουμε, ήδη, υποβάλει τη σχετική αίτηση στο Κτηματολόγιο.

Ο Δήμος Έγκωμης πορεύεται προς τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θετικό πνεύμα. Η μεταρρύθμιση θα συμβάλει αποφασιστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, με χαμηλότερο κόστος.

print