• Κεντρικό τηλέφωνο (υποδοχή): 22 453 800
  • Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών: τηλ. 22 453 830 και 22 453 837.
  • Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων καλέστε το 96 478810.
  • Για θέματα αδέσποτων ζώων καλέστε το 99 108010.
print