ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Προϊσταμένη: Έλενα Παντοπώλη – Χάμπα
Τηλέφωνο: 22 453 878

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ
  • ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ
  • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
  • ΤΑΜΕΙΟ
print