ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 2017-2019

ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Στυλιάνα Κυριάκου
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Άντρη Προδρόμου
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αφροδίτη Κυριάκου
ΤΑΜΙΑΣ Αντώνης Καλλινίκου
ΜΕΛΟΣ Φίλιππος Καμέρης
ΜΕΛΟΣ Μαρία Χαραλάμπους – Κουττούκη
ΜΕΛΟΣ Έλια Παλάτου
ΜΕΛΟΣ Βικτώρια Νικολαΐδου
ΜΕΛΟΣ Γιώργος Δημητρός
ΜΕΛΟΣ Άντρεα Αγαπίου
ΜΕΛΟΣ Ηρακλής Χαραλαμπίδης
ΜΕΛΟΣ Αντρέας Παπαγεωργίου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας είναι ένας συμμετοχικός θεσμός που άρχισε τη λειτουργία του τα τελευταία χρόνια με τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και λειτουργεί σε εθελοντική βάση.

Η ανάγκη του Δήμου μας να έρθει πιο κοντά στους νέους, να δημιουργήσει ένα δυνατό δεσμό αλληλοκατανόησης, συνεργασίας και σύνδεσης, συνέτειναν στη δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Έγκωμης τον Μάιο του 2008.

Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Έγκωμης μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων Έγκωμης, όπως κεντρικά μαθητικά συμβούλια σχολείων, κομματικές οργανώσεις νεολαίας, κατηχητικά σχολεία, συστήματα προσκόπων, σώμα Κυπρίων οδηγών. Κάθε οργάνωση νεολαίας εκπροσωπείται από ένα αντιπρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Έγκωμης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Έγκωμης διοργανώνει εκδηλώσεις με κεντρικό σημείο αναφοράς την ψυχαγωγία και  ενημέρωση των νέων, τον αθλητισμό όπως π.χ.

 • ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ
 • ΔΕΝΤΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
 • ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
 • BEACH PARTY
 • ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
 • ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
 • TALENT SHOW
 • TOYRNOYA FUTSAL
 • ANΑΒΙΩΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 • ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 • ΠΑΡΤΥ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 2009
 • ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ FASHION SHOW «ΟΚΤΩ ΜΕ ΕΝΑ ΣΚΟΠΟ»

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή μέλους μπορείτε να καλέσετε στα τηλεφώνα: 22453800 και 22453895.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

Ίδρυση
Ιδρύεται σήμερα  21 Μαΐου 2008,  Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας με την επωνυμία «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Εγκώμης» με έδρα το Δήμο Εγκώμης (Ερεχθείου 3, 2410, Εγκώμη).
Το “Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης” είναι μέρος του προγράμματος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τίτλο “Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας”.

Ερμηνεία
Στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτό «Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης» σημαίνει: «εθελοντική ομάδα νέων που εκπροσωπεί τις Οργανώσεις νέων που λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Έγκωμης ».

Σκοποί
Οι σκοποί του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης είναι:

 1. Να λειτουργεί ως συμμετοχικός θεσμός στα πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 2. Να αποτελέσει βήμα έκφρασης για τη νεολαία του Δήμου Έγκωμης και να βοηθήσει στην ενεργοποίηση των οργανωμένων συνόλων νεολαίας σε τοπικό επίπεδο.
 3. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στα «κοινά».
 4. Να συζητά και να εισηγείται, προς τον Δήμο Έγκωμης, την υιοθέτηση πολιτικής για θέματα που αφορούν στη νεολαία σε τοπικό επίπεδο.
 5. Να υλοποιεί προγράμματα, δράσεις και έργα υποδομής και να στηρίζει όλα τα οργανωμένα σύνολα της νεολαίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Έγκωμης.
 6. Να αποτελέσει μια θεσμική μορφή συνεχούς και ουσιαστικής σύνδεσης της νεολαίας με τις Δημοτικές Αρχές.
 7. Να διευκολύνει τον Δήμο Έγκωμης στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων και των προβλημάτων των νέων.
 8. Να βοηθά τις Τοπικές Αρχές στην ενεργοποίηση των νέων.
 9. Να λειτουργεί για την πρόοδο και την ευημερία όλων των νέων του Δήμου Έγκωμης, ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρήσκευμα ή εθνική καταγωγή.
 10. Να λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και με σεβασμό στις αρχές και τα ιδεώδη του δημοκρατικού βίου.
 11. Να παρέχει ευκαιρίες σε νέους για συμμετοχή και ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο του Δήμου Έγκωμης και του τόπου γενικότερα.
 12. Να παρέχει ευκαιρίες στους νέους του Δήμου Έγκωμης για τη δημιουργική απασχόληση και την υγιή ψυχαγωγία τους κατά τον ελεύθερό τους χρόνο με την προαγωγή, ανάπτυξη και καλλιέργεια του αθλητισμού, του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού μέσω του σχεδιασμού και της δημιουργίας αντίστοιχων τομέων δράσης.
 13. Να ενεργεί για την κατοχύρωση και την στήριξη της αυτονομίας των φορέων / οργανώσεων νέων που συμμετέχουν σ΄ αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης αναμένεται να διαδραματίσει ένα πολύπλευρο ρόλο ο οποίος θα είναι συνυφασμένος και με την ίδια τη δράση που μπορεί να αναπτύξει.

Ο Συμβουλευτικός ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης
Βασική αρχή της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης θα είναι ο συμβουλευτικός του ρόλος προς τις Δημοτικές Αρχές.

Ο ενισχυτικός προς τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου  Έγκωμης θα πρέπει να έχει σαν στόχο την πολύπλευρη υποστήριξη των οργανώσεων νεολαίας στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τοπική δραστηριότητα. Αυτή η υποστήριξη μπορεί να έχει τεχνικό, ή πιο απλά ενημερωτικό χαρακτήρα, για προγράμματα και δράσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τις οργανώσεις νεολαίας.

Ο συμπληρωματικός ρόλος των Δ.Σ.Ν
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσει να υποκαταστήσει τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας και να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς αυτά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης θα πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητες εκεί όπου τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας αδυνατούν να το πράξουν.

Ρόλος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα λειτουργεί ενισχυτικά προς το έργο της Επιτροπής Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου Έγκωμης καθώς και των άλλων Επιτροπών του Δήμου

Σύνθεση
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης είναι Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και τα υπόλοιπα τρία μέλη της Δημοτικής Αρχής, κατά προτίμηση νέοι σε ηλικία, που θα συμμετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης.

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης
(α) Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης μπορούν να είναι όλα τα οργανωμένα σύνολα νεολαίας που δραστηριοποιούνται εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Έγκωμης

Συγκεκριμένα:

 1. Οι Τοπικές Οργανώσεις των πολιτικών οργανώσεων νεολαίας
 2. Τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια των Γυμνασίων και Λυκείων
 3. Τα Κέντρα Νεότητας
 4. Εθελοντικές οργανώσεις
 5. Κοινωνικές οργανώσεις
 6. Πολιτιστικές οργανώσεις
 7. Περιβαλλοντικές οργανώσεις
 8. Άλλες οργανώσεις νεολαίας
 9. Άτυπες ομάδες νεολαίας

(β) Η εγγραφή της οργάνωσης – μέλους γίνεται έπειτα από γραπτή αίτησή της προς την Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική Επιτροπή μεταβιβάζει, μέσω σημειώματος, τις απόψεις της για λήψη απόφασης / διαμόρφωση εισήγησης προς την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Εγκωμης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή οργάνωσης νεολαίας στο μητρώο των οργανώσεων – μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης έχουν όλες οι οργανώσεις νεολαίας που δραστηριοποιούνται εντός των δημοτικών ορίων Δήμου Έγκωμης και που απαραίτητα ικανοποιούν τα οποιαδήποτε κριτήρια ή/και προϋποθέσεις έχουν καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο

Συγκεκριμένα:

 1. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει 20 νέους και νέες σαν ελάχιστο αριθμό μελών.
 2. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα χρόνο ζωής και δράσης.
 3. Η οργάνωση νεολαίας θα πρέπει να έχει Καταστατικό ή Κανονισμό ή Πλαίσιο Λειτουργίας το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής της οργάνωσης στο Μητρώο των οργανώσεων – μελών.
 4. Το Μητρώο μελών της υπό ένταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης οργάνωσης νεολαίας, θα πρέπει, επίσης, να συνοδεύει την αίτηση εγγραφής.

Λειτουργία

 1. Κάθε οργάνωση νεολαίας εκπροσωπείται από ένα αντιπρόσωπο που δεν υπερβαίνει το 35ο έτος της ηλικίας του. Πέραν του αντιπροσώπου της, η οργάνωση – μέλος θα ορίσει ακόμα ένα πρόσωπο που θα αναπληρώνει το διορισμένο αντιπρόσωπο σε περίπτωση απουσίας του.
 2. Όλοι οι εκπρόσωποι συγκροτούν τη Γενική Συνέλευση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή ο αριθμός της οποίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Πρόεδρός της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζεται από την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έγκωμης. Κατά τη διαδικασία εκλογής εκλέγονται και τρία αναπληρωματικά μέλη τα οποία συμπληρώνουν τυχόν αποχωρούντα μέλη.
 4. Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι διετής.
 5. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εντός 7 (εφτά) ημερών από την εκλογή τους καταρτίζονται σε Σώμα δηλαδή εκλέγουν Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και τα άλλα μέλη.
 6. Κανένα αιρετό μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δικαιούται να υπηρετήσει στο ίδιο αξίωμα πέραν των δύο θητειών.
 7. Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης θα έχει τη νικώσα ψήφο.
 8. Ο Εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου δικαιούται να παρακάθεται στις συνεδρίες της Εκτελεστικής Επιτροπής υπό τη συμβουλευτική του ιδιότητα.
 9. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να προσκαλεί στις συνεδρίες της, υπό τη συμβουλευτική τους ιδιότητα, άλλα άτομα ή ομάδες ή εκπροσώπους φορέων.
 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης λειτουργεί σαν πρόγραμμα συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, σαν της αρμόδιας από τον νόμο Υπηρεσίας, υπεύθυνης για την πρόοδο και ευημερία των νέων της Κύπρου.
 2. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου έχει την αρμοδιότητα να βοηθά την ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου το σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και στην προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεών του.
 3. Η προσφορά του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου υλοποιείται μέσω:
  • κρατικής οικονομικής βοήθειας
  • αρμόδιων Λειτουργών ή / και Συνεργατών που απασχολούνται στο Πρόγραμμα «Δημοτικά / Κοινοτικά Συμβούλια Νεολαίας».
 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας λειτουργεί με τη συνεργασία, στήριξη και συμπαράσταση του εκλελεγμένου από τους δημότες Δημοτικού Συμβουλίου, σαν του νόμιμα εκλελεγμένου σώματος για την πρόοδο και ευημερία των δημοτών.
 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να βοηθά στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και στη προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών και επιδιώξεών του.
 3. Η προσφορά του Δημοτικού Συμβουλίου υλοποιείται:
  • μέσω οικονομικής βοήθειας υπό τη μορφή ετήσιας χορηγίας
  • με την παροχή προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης υποστήριξης μέσω των Υπηρεσιών του, ανάλογα με τις δυνατότητες του Δήμου, για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του και την προαγωγή και επιτέλεση των σκοπών του
  • με τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης μέσα από την υιοθέτηση γνωμών και προτάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης αλλά και στη συναπόφαση για θέματα νεολαίας.

Πειθαρχία μελών
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης αναμένεται να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και να εξυπηρετούν και να προάγουν, με τη δράση και τη συμμετοχή τους, τις δράσεις και τους σκοπούς του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
Εκπρόσωπος της οργάνωσης – μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι δυνατό να αποβληθεί και να ζητηθεί η αντικατάστασή του αν επανειλημμένα και παρά τη γραπτή προειδοποίηση της Εκτελεστικής Επιτροπής συμπεριφέρεται άπρεπα και κατά παράβαση των σκοπών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας. Η Εκτελεστική Επιτροπή δύναται να ζητεί την αντικατάσταση μέλους της που απουσιάζει επανειλημμένα από συνεδρίες της.

Γενικά
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Εγκωμης φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Εγκωμης και την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων με στόχο την επίτευξη των σκοπών και επιδιώξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται σε τακτικές συνεδρίες μία φορά τον μήνα και σε έκτακτες όταν παρουσιάζεται ανάγκη κατά την κρίση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ή όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Επιτροπές  του Δήμου Έγκωμης, καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και προϋπολογισμού το οποίο κατατίθεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει έγκαιρα όλες τις οργανώσεις – μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης για τις αποφάσεις, δραστηριότητες ή εκδηλώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή όταν και εφόσον κρίνει αναγκαίο μπορεί να συστήσει βοηθητικές επιτροπές συμβουλευτικού χαρακτήρα.

Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής σε συνεννόηση με τον Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδρίες της Επιτροπής και τις Γενικές Συνελεύσεις, στις οποίες προεδρεύει και λογοδοτεί.

Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.

Γραμματέας
Ο Γραμματέας συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα πρακτικά των συνεδριάσεων και των Γενικών Συνελεύσεων.
Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και διατηρεί:

 1. το Βιβλίο Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
 2. το Μητρώο των οργανώσεων-μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης
 3. το Βιβλίο Περιουσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
 4. όλη την υπόλοιπη αλληλογραφία και έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας εκτός τα σχετικά με το Ταμείο.

Ταμίας
Ο Ταμίας χειρίζεται τα οικονομικά της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και τηρεί τα απαραίτητα Λογιστικά Βιβλία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας.
Ο Ταμίας πληρώνει αποδείξεις ή τιμολόγια υπογεγραμμένες από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα και εκδίδει αποδείξεις για χρήματα που παραλαμβάνει.
Όλες οι εισπράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό σε Τραπεζικό ή Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα.
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του Λογαριασμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και την έκδοση επιταγών πληρωμής οι οποίες θα πρέπει απαραίτητα να υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Τακτικές
Ετήσια, συγκαλούνται δύο Γενικές Συνελεύσεις από τις οποίες εκείνη της περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου είναι για σκοπούς απολογισμού δραστηριοτήτων και ταμειακής κατάστασης, ετήσιου προγραμματισμού και υπόδειξη νέας Εκτελεστικής Επιτροπής (αν και εφόσον έχει λήξει η διετής θητεία της). Η δεύτερη Γενική Συνέλευση θα ορίζεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

Έκτακτες
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις μπορούν να κληθούν οποτεδήποτε ήθελε αποφασίσει η Εκτελεστική Επιτροπή ή ζητήσει τούτο το 1/3 των οργανώσεων – μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης με ενυπόγραφη αίτηση.

Ημερήσια Διάταξη
Η Ημερήσια Διάταξη καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και αποστέλλεται στις οργανώσεις – μέλη και στον Εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου εφτά μέρες πριν από την ημερομηνία της κάθε Γενικής Συνέλευσης.

Απαρτία
Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται οι μισές συν μία οργανώσεις – μέλη.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα και μετά όσες οργανώσεις – μέλη είναι παρούσες αποτελούν απαρτία.

Οικονομικοί πόροι
Οι πόροι του ταμείου του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου προέρχονται από:

 1. επιχορηγήσεις του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
 2. επιχορηγήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου.
 3. επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών
 4. επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 5. επιχορηγήσεις από ιδιώτες
 6. άλλα νόμιμα έσοδα

Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων και Προϋπολογισμών
Η Εκτελεστική Επιτροπή ετοιμάζει Σχέδιο προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης το οποίο αποστέλλει στις Οργανώσεις – μέλη πριν από την υποβολή του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση, ώστε να μπορούν οι οργανώσεις – μέλη να υποβάλουν εισηγήσεις για τροποποιήσεις.

Οργάνωση – μέλος που επιθυμεί να περιληφθούν οποιεσδήποτε εισηγήσεις της στον Προγραμματισμό δραστηριοτήτων ή Προϋπολογισμό, τις υποβάλλει έγκαιρα ή τουλάχιστον την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων, μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποστέλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου για καλύτερο συντονισμό.

Λογιστικός έλεγχος
Η Γενική Συνέλευση ορίζει δύο «ελεγκτές» που ελέγχουν τους λογαριασμούς του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και πιστοποιούν στο τέλος κάθε χρόνου την ορθότητά τους. Οι εξελεγμένοι λογαριασμοί υποβάλλονται στον Δήμο Έγκωμης και στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.

Δικαστικά Θέματα
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης αντιπροσωπεύει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας σε όλες τις δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο.

Θέματα που δεν προνοούνται στον Κανονισμό Λειτουργίας.
Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται στον Κανονισμό Λειτουργίας, ρυθμίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Νεολαίας και Αθλητισμού, την Εκτελεστική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και τον Εκπρόσωπο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Τον τελικό λόγο θα έχει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.
Ο Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έγκωμης

Έμβλημα Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Έγκωμης θα φέρει έμβλημα χρώματος γαλάζιου και το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει την ημερομηνία ίδρυσής του και να χαρακτηρίζει τον Δήμο Εγκώμης μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Υιοθέτηση παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας
Ο παρόν Κανονισμός Λειτουργίας υιοθετήθηκε από την Ιδρυτική Συνέλευση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Δήμου Έγκωμης και υπογράφηκε σήμερα  21 Μαΐου 2008 από την 1η Εκτελεστική Γραμματεία:

Ιδιότητα
Ονοματεπώνυμο
Υπογραφή
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Γραμματέας
Ταμίας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Ex officio Μέλη:

 1. ……………………….. – εκπρόσωπος Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου

Αφροδίτη Χατζηαναστάση Κυριάκου (εκπρόσωπος Δήμου Έγκωμης)

print