• Δημοτική Υπηρεσία και Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών
    Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 7:30 – 15:00
  • Δημοτικό Ταμείο 
    Καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) 8:00 – 14:00
  • Τεχνική Υπηρεσία (ωράριο εξυπηρέτησης κοινού)
    Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00 – 14:30
Για παράπονα το κοινό παρακαλείται να επικοινωνεί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Δημοτών.
print