Τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα  είναι μηχανισμοί προώθησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργαλεία υλοποίησης των στόχων που θέτει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγκεκριμένες Προγραμματικές Περιόδους.

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς της  ζωής των πολιτών: εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία, πολιτισμός, έρευνα και τεχνολογία, περιβάλλον, γεωργία, κοινωνική συνοχή, υγεία κ.λπ.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Αρχές, Οργανισμούς, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.λπ.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι η οικονομική αρωγή, οι εμπειρίες, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η εισαγωγή τεχνογνωσίας και τέλος η ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας.

Για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή μια πρόταση ενός Δήμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα και να έχει ευρωπαϊκή διάσταση – προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικότητα, προώθηση καινοτομίας, δίκτυο κοινοπραξίας, συγχρηματοδότηση.

Ο  Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει ως εταίρος στο έργο EMBRACIN, επικεφαλής του οποίου είναι o Δήμος Πάδοβας στην Ιταλία. Στόχος είναι η βελτίωση και η εφαρμογή του μοντέλου διασκορπισμένης ένταξης της οικογένειας Calò, με το κωδικό όνομα «6+6Χ6».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το έργο EMBRACIN είναι εμπνευσμένο από την πρωτοβουλία της οικογένειας Calò, με σκοπό την κατανόηση, την προσαρμογή και την εφαρμογή της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου. Το πιο κάτω κείμενο αφηγείται την εμπειρία αυτή.

Όταν -το απόγευμα της 19ης Απριλίου 2015- ο Antonio Silvio Calò άκουσε για την τελευταία μεταναστευτική-ανθρωπιστική τραγωδία στη Μεσόγειο, αποφάσισε με τη σύζυγό του Nicoletta να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους, οπότε απευθύνθηκαν στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και αποφάσισαν να ανοίξουν το σπίτι τους σε έξι νέους μετανάστες.

Έκτοτε, η πρωτοβουλία τους εξελίσσεται και έχει γίνει μια καλή πρακτική, που επιβραβεύτηκε από τον Ιταλό Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018.

Το εγχείρημα της «διασκορπισμένης» υποδοχής και ένταξης, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την τυπική προσέγγιση που περιορίζει σε μεγάλα αστικά κέντρα, ξεχωριστά από την τοπική κοινότητα,  τους πρόσφυγες και τους νεοεισερχόμενους που φτάνουν μέσω παράνομων διαδρομών, ονομάστηκε «6+6×6» από τον εμπνευστή της.

Το σχήμα «6+6×6» λειτουργεί ως μια ολιστική προσέγγιση για την υποδοχή και την ένταξη των νεοεισερχόμενων σε διάστημα άνω των δύο ετών, στο τέλος του οποίου και οι 6 νεοεισερχόμενοι έχουν δουλειά και είναι ενσωματωμένοι στην τοπική κοινότητα. Το «6+6» συμπεριλαμβάνει τη διευρυμένη οικογένεια Calò: την ιταλική οικογένεια (γονείς και τέσσερα παιδιά) και 6 ενήλικες από την Αφρική.

Μόλις το εγχείρημα άρχισε να παίρνει μορφή στο σπίτι του Calò, τα μέλη του τελευταίου μέρους, το “x6”, συμπλήρωσαν το σχήμα, με συγκεκριμένες και διαφοροποιημένες επαγγελματικές δεξιότητες για τη διαχείριση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ένταξης: ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, ένας πολιτισμικός διαμεσολαβητής, ένας δάσκαλος, ένας δικηγόρος και ένας γιατρός.

Με μια υγιή προσέγγιση στα οικονομικά του νοικοκυριού, τα έξοδα υποδοχής και ενσωμάτωσης ανέρχονταν αρχικά σε 30€ την ημέρα ανά άτομο και κατέληξαν σε πολύ λιγότερα, μόλις οι νεοεισερχόμενοι άρχισαν να έχουν εισόδημα, μετά την παρακολούθηση μαθημάτων ιταλικής γλώσσας και τοπικών εθίμων και κανόνων.

Καθώς η πρακτική εξελίσσεται, είναι δυνατό να προσδιοριστούν έξι βήματα στην ενταξιακή διαδικασία, ξεκινώντας από την αρχική απόφαση της οικογένειας να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της.

Μετά την άφιξη των έξι νέων, αφιερώνονται τρεις μήνες στην πρώτη υποδοχή και τη δημιουργία της διεπιστημονικής ομάδας.

Οι επόμενοι 9 μήνες επικεντρώνονται στην εκμάθηση των βασικών στοιχείων για την ένταξη: γλώσσα και σχολείο, πολιτισμός, κοινωνική ζωή στη βορειοανατολική Ιταλία. Ένα εντατικό πρόγραμμα μεταξύ δημόσιου σχολείου, εθελοντισμού και ανάθεσης οικιακών καθηκόντων που τους κρατά όλους απασχολημένους.

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσουν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία, οπότε ξεκινούν οι αμειβόμενες εξάμηνες πρακτικές, στο τέλος των οποίων οι περισσότεροι νέοι βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης, μερικοί αμέσως, άλλοι σε λίγους μήνες.

Στις αρχές του 2020, όλοι οι νεαροί άνδρες έγιναν ανεξάρτητοι, έφυγαν από το σπίτι του Calò, αν και για μερικούς από αυτούς δεν είχε ολοκληρωθεί η μακρά δικαστική διαδικασία για να λάβουν την τελική άδεια παραμονής.

Αυτό το αυθόρμητο πλάνο του «6+6×6» γίνεται μια κωδικοποιημένη καλή πρακτική για αναβάθμιση και εφαρμογή σε άλλες πόλεις της Ιταλίας και της Ευρώπης και για να γίνει ένα ευρέως διαδεδομένο μοντέλο για τη διασκορπισμένη υποδοχή των νεοεισερχόμενων από Τρίτες Χώρες στην Ευρώπη.

Οι βασικές αρχές ή οι πυλώνες του «6+6×6» που θα προσαρμοστούν, μπορούν να συνοψιστούν ως:

1. Ενεργή κοινωνία των πολιτών στην ένταξη των μεταναστών, με κοινή αντίληψη ότι οι μετανάστες μπορούν να είναι πόροι και όχι προβλήματα, ειδικά εάν χρησιμοποιείται η διασκορπισμένη προσέγγιση

2. Η ολιστική προσέγγιση της ένταξης και η παρουσία μιας διεπιστημονικής ομάδας που θα συνοδεύει την επιτυχή ένταξη

3. Η κοινωνική καινοτομία μπορεί να ανθίσει, όταν συνεργάζεται η δημόσια πολιτική με τη δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

4. Μια αναδιαμόρφωση των τρεχουσών πολιτικών ένταξης –ιδίως σε τοπικό επίπεδο– και επιμερισμένη επιβάρυνση δημόσιων-ιδιωτικών ευθυνών για μακροπρόθεσμη και αποτελεσματική ένταξη.

Επίσημος ιστότοπος του έργου: https://embracin.eu/

Σελίδα έργου στο Facebook: https://www.facebook.com/EMBRACIN-110905577297959

Βίντεο σχετικά με το έργο:

Ενημερωτικό έντυπο: “Towards the EMBRACIN’ model”

Ενημερωτικά δελτία:

EMBRACIN 1o Δελτίο Τύπου Ιανουαρίου 2021

EMBRACIN 1st Press Release January 2021

EMBRACIN 2ο Δελτίο Τύπου Απριλίου 2021

EMBRACIN 2nd Press Release April 2021

EMBRACIN 3o Δελτίο Τύπου Ιουλίου 2021

EMBRACIN 3rd Press Release July 2021

Ο Δήμος Έγκωμης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020»,  συμμετέχει ως εταίρος στο έργο MIICT (ICT Enabled Public Services for Migration). Η υλοποίηση του έργου άρχισε από τον Νοέμβριο του 2018 και θα διαρκέσει τρία χρόνια.

Το έργο έχει ως στόχο την καταγραφή των αναγκών των μεταναστών / ΥΤΧ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ετοιμασία πιλοτικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα μπορούν να έχουν πρόσβαση από την ώρα άφιξής τους και να αντλούν πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες, υποβολή εγγράφων, κρατικές υπηρεσίες.

Συνόψεις πολιτικής:

MIICT – 2η Σύνοψη Πολιτικής

MIICT – 2nd Policy Brief 

MIICT – 1st Policy Brief

Επίσημος ιστότοπος έργου: https://www.miict.eu/

Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στο πρόγραμμα ένταξης από Τοπικές Αρχές, που προκηρύχθηκε από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης ΥΤΧ. Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα, του οποίου επικεφαλής είναι ο Δήμος Λευκωσίας, στην ανανέωση του προγράμματος μέχρι το τέλος του έτους 2021, ενώ έχει συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα ήδη από το 2014.

Το έργο αφορά την υποβοήθηση της ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία προσώπων προερχόμενων από Τρίτες Χώρες, τα οποία ζουν, φοιτούν ή εργάζονται στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιηθεί Λαογραφικό Φεστιβάλ (Κυριακή του Θωμά), το οποίο περιλαμβάνει  παραδοσιακά παιχνίδια της Κύπρου και άλλων χωρών, μουσικοχορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά καθώς και δύο σεμινάρια για ΥΤΧ.

Η πρωτοβουλία του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) με την ονομασία «WiFi4EU», στόχο έχει να εξασφαλίσει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους (όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτήρια, βιβλιοθήκες, Κέντρα Υγείας και μουσεία) σ’ ολόκληρη την Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν περί τα 120 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2018-2020, για να επιχορηγηθεί η εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε χώρους που θεωρούνται κεντρικά για την κοινωνική ζωή. Ο τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκφράζοντας το όραμα της πρωτοβουλίας αυτής δήλωσε ότι «συνδεσιμότητα προς όφελος όλων σημαίνει ότι δεν θα έχει σημασία πού ζεις ή πόσα χρήματα κερδίζεις. Γι’ αυτό προτείνουμε σήμερα να εφοδιαστεί κάθε ευρωπαϊκό χωριό και κάθε ευρωπαϊκή πόλη με δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στα κυριότερα κέντρα της δημόσιας ζωής έως το 2020.»

Ο Δήμος Έγκωμης κατά το περσινό έτος 2019 συμμετείχε στην 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλέχθηκε ως ένας από τους Δήμους/Κοινότητες της Κύπρου που θα τύχουν επιχορήγησης με το σχετικό κουπόνι, αξίας 15.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η επιχορήγηση αυτή καταβάλλεται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανάδοχη Εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, μετά από την έγκριση του Δικαιούχου Δήμου.

Η επιχορήγηση καλύπτει πλήρως τον εξοπλισμό και έξοδα εγκατάστασης των ασύρματων σημείων σύνδεσης (WiFi hotspot).

Το Σύμφωνο των Δημαρχών είναι μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν ως στόχο να χτίσουν ένα ενεργειακό αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες τους. Μέσω του Συμφώνου οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται, σε εθελοντική βάση, να υπερκαλύψουν την μείωση των εκπομπών ρύπων, (CO2)κατά 20% μέχρι το 2020.

Οι τοπικές αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν σε μια βασική απογραφή εκπομπών, καθώς και στην εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, – ένα σύνολο βασικών δράσεων ενέργειας – μέσα στο έτος που ακολουθεί την υπογραφή του Συμφώνου. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 750 Σχεδία Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια έχουν υποβληθεί επίσημα και έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου.

Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με  την Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου, και με την καθοδήγηση και επίβλεψη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπριών Πολιτών εκπόνησε και έχει σε ισχύ το  Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου.

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι ένα δεσμευτικό κείμενο με το οποίο οι νησιώτικες τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να πραγματοποιήσουν τους στόχους του έργου.

Έχει συνταχθεί με πρότυπο το Σύμφωνο των Δημάρχων και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών. Η συνθήκη των Νήσων δεσμεύει τους υπογράφοντες για τα ακόλουθα:

  • Την περαιτέρω εφαρμογή των στόχων του 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20%.
  • Την ετοιμασία και υποβολή Νησιωτικών Αειφόρων Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης όπου αναφέρονται τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών. Στο Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνεται και καταγραφή εκπομπών CO2 για το έτος αναφοράς.
  • Υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής ανά διετία τουλάχιστον, η οποία θα βασίζεται στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για την Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Επιβεβαίωση των Εκπομπών.
  • Την Οργάνωση Μέρας Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες, όπου θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την αποδοτική χρήση ενέργειας, καθώς και συνεχή προβολή του θέματος από τα διάφορα ΜΜΕ.
  • Τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς και αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο των Νησιών, αλλά και στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
  • Την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για επενδύσεις σε έργα που περιλαμβάνονται στα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης.
print