Τα  Ευρωπαϊκά Προγράμματα  είναι μηχανισμοί προώθησης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργαλεία υλοποίησης των στόχων που θέτει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συγκεκριμένες Προγραμματικές Περιόδους.

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς της  ζωής των πολιτών: εκπαίδευση και κατάρτιση, νεολαία, πολιτισμός, έρευνα και τεχνολογία, περιβάλλον, γεωργία, κοινωνική συνοχή, υγεία κ.λπ.

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε Τοπικές Αρχές, Δημόσιες Αρχές, Οργανισμούς, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.λπ.

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι η οικονομική αρωγή, οι εμπειρίες, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, η εισαγωγή τεχνογνωσίας και τέλος η ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας.

Για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή μια πρόταση ενός Δήμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα και να έχει ευρωπαϊκή διάσταση – προστιθέμενη αξία, ανταγωνιστικότητα, προώθηση καινοτομίας, δίκτυο κοινοπραξίας, συγχρηματοδότηση.

Ο  Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

Το Σύμφωνο των Δημαρχών είναι μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που φέρνει κοντά τοπικές και περιφερειακές αρχές που έχουν ως στόχο να χτίσουν ένα ενεργειακό αποδοτικό και βιώσιμο μέλλον για τους πολίτες τους. Μέσω του Συμφώνου οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται, σε εθελοντική βάση, να υπερκαλύψουν την μείωση των εκπομπών ρύπων, (CO2)κατά 20% μέχρι το 2020.

Οι τοπικές αρχές δεσμεύονται να προχωρήσουν σε μια βασική απογραφή εκπομπών, καθώς και στην εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, – ένα σύνολο βασικών δράσεων ενέργειας – μέσα στο έτος που ακολουθεί την υπογραφή του Συμφώνου. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 750 Σχεδία Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια έχουν υποβληθεί επίσημα και έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Συμφώνου.

Ο Δήμος Έγκωμης σε συνεργασία με  την Ενεργειακή Ομάδα του Δήμου, και με την καθοδήγηση και επίβλεψη του Ενεργειακού Γραφείου Κυπριών Πολιτών εκπόνησε και έχει σε ισχύ το  Ενεργειακό Σχέδιο Δράσης του Δήμου.

Το Σύμφωνο των Νησιών είναι ένα δεσμευτικό κείμενο με το οποίο οι νησιώτικες τοπικές αρχές αναλαμβάνουν την πολιτική δέσμευση να πραγματοποιήσουν τους στόχους του έργου.

Έχει συνταχθεί με πρότυπο το Σύμφωνο των Δημάρχων και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών. Η συνθήκη των Νήσων δεσμεύει τους υπογράφοντες για τα ακόλουθα:

  • Την περαιτέρω εφαρμογή των στόχων του 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 τουλάχιστον κατά 20%.
  • Την ετοιμασία και υποβολή Νησιωτικών Αειφόρων Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης όπου αναφέρονται τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών. Στο Σχέδιο Δράσης πρέπει να περιλαμβάνεται και καταγραφή εκπομπών CO2 για το έτος αναφοράς.
  • Υποβολή Εκθέσεων Εφαρμογής ανά διετία τουλάχιστον, η οποία θα βασίζεται στο πρότυπο του Σχεδίου Δράσης για την Αξιολόγηση, Παρακολούθηση και Επιβεβαίωση των Εκπομπών.
  • Την Οργάνωση Μέρας Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους ενδιαφερόμενους και συμμετέχοντες, όπου θα παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για την αποδοτική χρήση ενέργειας, καθώς και συνεχή προβολή του θέματος από τα διάφορα ΜΜΕ.
  • Τη συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες διοργανώνονται από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και Φορείς και αφορούν θέματα που περιλαμβάνονται στο Σύμφωνο των Νησιών, αλλά και στο Σύμφωνο των Δημάρχων.
  • Την ενεργοποίηση χρηματοδοτικών μέσων για επενδύσεις σε έργα που περιλαμβάνονται στα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης.

Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει στο πρόγραμμα ένταξης από Τοπικές Αρχές, που προκηρύχθηκε από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης ΥΤΧ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά συμμετέχουμε στο εταιρικό σχήμα του οποίου επικεφαλής είναι ο Δήμος Λευκωσίας, ενώ έχει συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα ήδη από το 2014.

Το έργο αφορά την υποβοήθηση της ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία προσώπων προερχόμενων από Τρίτες Χώρες, τα οποία ζουν, φοιτούν ή εργάζονται στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται το Φεστιβάλ Παραδοσιακών Παιχνιδιών (Τρίτη του Πάσχα), το οποίο περιλαμβάνει  παραδοσιακά παιχνίδια της Κύπρου και άλλων χωρών, μουσικοχορευτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα και άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά.

Ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στην υλοποίηση της δράσης D1 [Αρ.7] «Μεσογειακό δίκτυο δήμων», με επικεφαλής εταίρο το ερευνητικό κέντρο CARDET. Στόχος είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με τη συμμετοχή των Τοπικών Αρχών, για ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών σχετικά με την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών. Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν 4-5 συναντήσεις υπηρεσιακών για ανταλλαγή απόψεων, σεμινάρια και τελικό συνέδριο, εκπαιδευτική εκδρομή σε ευρωπαϊκή χώρα καθώς και θα ετοιμαστεί έκθεση για τις ανάγκες του Δήμου σε θέματα ένταξης των μεταναστών.

Το έργο INSPEC2T υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020, στη θεματική ενότητα «Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών υπηρεσιών και πολιτών. Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της Ελλάδας. Ο Δήμος Έγκωμης, έχει επιλεγεί για να εφαρμόσει δοκιμαστικά εντός του 2017 την εφαρμογή που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου και την εταιρεία ADITESS. Συγκεκριμένα το έργο έχει στόχο να σχεδιάσει, αναπτύξει και υλοποιήσει μια αμφίδρομη πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ πολιτών (στην προκειμένη περίπτωση των Παρατηρητών της Γειτονιάς του Δήμου Έγκωμης), της Αστυνομίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμου Έγκωμης).

Το πρόγραμμα Erasmus+ επιχορηγεί το έργο «Ενδυνάμωση και Καινοτομία Νεολαίας (YEIP)» με το ποσό € 1.482.664, του οποίου συντονιστής είναι το Διεθνές Ινστιτούτο IARS. Το έργο έχει ως στόχο  τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός θετικού μοντέλου πρόληψης για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της περιθωριοποίησης και της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων στην Ευρώπη. Το έργο ξεκίνησε επίσημα στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με 20 οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Υπουργείων, περιφερειακών και δημόσιων αργών, πανεπιστημίων, καθώς και ΜΚΟ από 7 χώρες εταίρους (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σουηδία και Ρουμανία).

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν επιλεγεί προσεκτικά για την αντιμετώπιση του χαρακτήρα του θέματος για να εξασφαλιστεί η συνεργασία και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των φορέων σε όλη την Ευρώπη. Σημειώνεται ότι από την Κύπρο στο έργο συμμετέχουν το ερευνητικό κέντρο CARDET (www.cardet.org) και ο Δήμος Έγκωμης.

Ο Δήμος Έγκωμης θέλει τους νέους  της κοινωνίας σε μια Τοπική Αυτοδιοίκηση αντισυμβατική, ανατρεπτική, νεωτερική, νεανική,  σε  μια  Τοπική Αυτοδιοίκηση που το πραγματικό πεδίο της θα είναι η  ουσιαστική και ανοιχτή πολιτική συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα κοινά

print