Υποβολή αιτήσεων για την Επιστημονική Επιτροπή του έργου EMBRACIN

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου EMBRACIN, στο οποίο ο Δήμος Έγκωμης συμμετέχει ως εταίρος, γίνονται δεκτές αιτήσεις για ένταξη στην Επιστημονική Επιτροπή του έργου. Η υποβολή αιτήσεων λήγει την 1η Απριλίου 2021.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο υποβολής, τα απαιραίτητα προσόντα, τα καθήκοντα καθώς και τις αμοιβές των μελών της Επιτροπής, παρακαλούμε όπως δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πάδοβας (Συνονιστή), η οποία έχει αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του έργου (στην αγγλική γλώσσα):

https://embracin.eu/wp-content/uploads/2021/03/Avviso-selez.-comitato-scientif.-Embracin-INGLESE_signed.pdf

Για να κατεβάσετε τη σχετική Aίτηση πατήστε εδώ.

print