Κενή θέση Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού)

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ

ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Θέση Πρώτου Διορισμού)

Ο Δήμος Έγκωμης  δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορική εξέταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο αιτητής με την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να καταβάλει δικαίωμα εξέτασης €20,00 στο Ταμείο του Δήμου Έγκωμης (ωράριο Ταμείου 08:00 – 14:00). Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13:00. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την προκήρυξη της θέσης (απαιτούμενα προσόντα, λεπτομέρειες υποβολής κ.λπ.) παρακαλώ δέστε το αρχείο που ακολουθεί:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Έντυπα αιτήσεων:
Αίτηση για διορισμό
Συγκατάθεση για Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος 47(Ι)/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και τίθεται σε εφαρμογή από 01/10/2020

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι, μετά από σχετικές Κρατικές οδηγίες, οι τροχονόμοι των Τοπικών Αρχών καλούνται να εφαρμόσουν τη πιο πάνω Νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 133(Ι)2020, που τίθενται σε εφαρμογή την 1.10.2020 επιβάλλονται αυξήσεις σε τροχαίες παραβάσεις. Οι κυριότερες παραβάσεις που καλούνται οι Δημοτικοί Τροχονόμοι να εφαρμόσουν είναι:

 • Στάθμευση σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο από €85 σε €100
 • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από συμβολή δρόμων από €85 σε €100
 • Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή από €65 σε €100
 • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από στάση λεωφορείου από €85 σε €150
 • Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης για ανάπηρους από €85 σε €300
 • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από διάβαση πεζών από €85 σε €150
 • Στάθμευση σε μικρή απόσταση από φωτεινό σηματοδότη από €85 σε €100
 • Στάθμευση στη αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος από €85 σε €100

Σημειώνεται, επίσης ότι μπορείτε να βρείτε ενοποιημένο τον πιο πάνω Νόμο στην ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου, στην ενότητα «Νομοθεσία».

Παρακαλούνται όλοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και τις σχετικές σημάνσεις για αποφυγή επιβολής προστίμων.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Προθεσμίες καταβολής φόρων/τελών

Ο Δήμος Έγκωμης υπενθυμίζει τους δημότες ότι η τελευταία μέρα καταβολής (α) του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2020 είναι η 2 Οκτωβρίου 2020 και (β) των Τελών Σκυβάλων είναι η 4 Δεκεμβρίου 2020. Μετά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες θα επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, ύψους 10%.

Καλούνται οι δημότες να διευθετήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Υπόθεση όλων η δημόσια υγιεινή – Συνεχής εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών

Με αφορμή δημοσιεύματα για αυξημένη παρουσία τρωκτικών, ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 

 1. Οι υπηρεσίες του Δήμου Έγκωμης βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση για καταπολέμηση των τρωκτικών. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι από τον Απρίλη 2020 μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Έγκωμη χιλιάδες δολώματα. Ιδιαίτερη είναι η κινητοποίηση σε οικιστικές περιοχές που γειτνιάζουν με ανοικτά οικόπεδα καθώς και σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη νεκρή ζώνη. Από τον Απρίλη μέχρι σήμερα έχουν τοποθετηθεί 600 κιλά δολώματα τύπου «σιταρούι» σε σχάρες και χωράφια πέριξ οικιστικών περιοχών και 100 κιλά τύπου «μπλοκ σαπούνι» σε οικίες και υποστατικά. Πρόσφατα έχουν παραγγελθεί 200 επιπλέον κιλά τύπου «σιταρούι».

 

 1. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο, ότι η πάσης φύσεως παράνομη απόρριψη άχρηστων αντικειμένων σε οικόπεδα και ανοικτούς χώρους, (παλιά έπιπλα, ηλεκτρικά είδη, ρούχα, πλαστικά κ.λπ.) αλλά και κλαδεμάτων δημιουργεί εστίες τρωκτικών, με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα για τις οικιστικές μονάδες.

 

 1. Τον τελευταίο μήνα ο Δήμος Έγκωμης κατακύρωσε προσφορά σε ιδιώτη εργολάβο για μετακίνηση όλων των άχρηστων υλικών και κλαδεμάτων που απορρίφθηκαν από δημότες παράνομα σε οικόπεδα και ανοικτούς χώρους πέριξ οικιστικών περιοχών. Συγκεντρώθηκαν άχρηστα και μεταφέρθηκαν σε ιδιωτική μονάδα 163 μεγάλα φορτηγά! Όλα αυτά τα άχρηστα θα έπρεπε να μεταφερθούν από τους δημότες στα πράσινα σημεία, ως προνοεί η νομοθεσία. Αντί τούτου απορρίφθηκαν εν κρυπτώ σε ανοικτούς χώρους εντός οικιστικών περιοχών. Όσοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα πράσινα σημεία, μπορούν να ζητούν τη βοήθεια του Δήμου, ο οποίος αναλαμβάνει τη μεταφορά έναντι χρέωσης εξόδων. Δυστυχώς, πολλοί δεν επιθυμούν τη συνεργασία και μετατρέπουν τα διπλανά τους χωράφια ή οικόπεδα σε Κοτσιάτηδες. Πολλοί από αυτούς που διαμαρτύρονται για αυξημένη παρουσία τρωκτικών στην περιοχή τους, δεν αποκλείεται να σχετίζονται και με την παράνομη απόρριψη υλικών ή κλαδεμάτων, η οποία προσελκύει τρωκτικά. Όπου διαπιστώνουν δημότες παράνομη απόρριψη στη γειτονιά τους, καλόν είναι να ενημερώνουν του Δήμο, για τα περαιτέρω.

 

 1. Παρομοίως, δημιουργούνται προβλήματα με τρωκτικά, από την πάσης φύσεως απόρριψη άχρηστων αντικειμένων διπλά από τις «καμπάνες» ανακύκλωσης, όπου πρέπει να απορρίπτονται μόνο συγκεκριμένα ανακυκλώσιμα υλικά.

 

 1. Αναφορικά με τον καθαρισμό της άγριας βλάστησης από οικόπεδα, διευκρινίζεται ότι, σε όλους τους Δήμους οι καθαρισμοί γίνονται πλέον με τον ίδιο τρόπο (με χρήση μηχανήματος τύπου «καταστροφέα»). Αυτή η διαδικασία ακολουθείται μετά το κλείσιμο του Κοτσιάτη όπου προηγουμένως και πριν τη χρήση «καταστροφέα» μεταφέρονταν εκεί όλα τα φορτία άγριας βλάστησης Λευκωσίας και προαστείων, η οποία αφαιρείτο από τα οικόπεδα. Σ’ αυτόν τον καινοτόμο τομέα υπάρχουν όντως προβλήματα και θα καταβληθεί προσπάθεια για σημαντική βελτίωση της όλης εργασίας των «καταστροφέων»,  ώστε οι καθαρισμοί να είναι πλήρεις και να καλύπτουν και τις άκρες των οικοπέδων.

 

 1. Ο Δήμος Έγκωμης έχει επανειλημμένως ενημερώσει (και θα το ξανακάνει σύντομα με νέα προσωπική επιστολή σε όλους τους δημότες), για το πως πρέπει να συνεργάζονται με το Δήμο για τη διαχείριση των κλαδεμάτων τους και των άχρηστων υλικών που ξεσκαρτάρουν. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, που πρέπει να ακολουθούνται, έτσι ώστε όλοι να συμβάλλουν με το σωστό τρόπο στην επικράτηση των καλύτερων δυνατών συνθηκών δημόσιας υγιεινής.

 

 1. Ο Δήμος Έγκωμης βρίσκεται σε επαφή με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, ώστε να καταρτιστεί επιπλέον πρόγραμμα δράσης που θα καλύψει όλες τις δημαρχούμενες περιοχές για καταπολέμηση της ποντίκας, ειδικά στις περιοχές της νεκρής ζώνης. Προς τούτο, θα ζητηθεί και η συμβολή του υπουργείου Εσωτερικών και της Επαρχιακής Διοίκησης, ώστε το εν λόγω πρόγραμμα να τύχει και της ανάλογης οικονομικής στήριξης εκ μέρους της Κυβέρνησης.

 

 1. Διαβεβαιώνουμε ότι οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου εργάζονται ακατάπαυστα για καταπολέμηση στης ποντίκας. Για τοποθέτηση δολωμάτων εντός ιδιωτικής περιουσίας ο Δήμος χρεώνει ποσό 10 ευρώ που αντιπροσωπεύει τα έξοδα, ενώ σε δημόσιους χώρους γίνεται καθηκόντως τοποθέτηση δολωμάτων ή και ψεκασμοί απολυμάνσεων, σε συνεχή βάση.

 

Ζητούμε την κατανόηση και συνεργασία του κοινού. Η δημόσια υγιεινή είναι υπόθεση όλων. Για οιαδήποτε απορία ή πληροφορία, καλείτε στο τηλ. 22453800 (Υγειονομική Υπηρεσία).

Συμμετοχή σ’ ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Υπογράφηκε στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών η ανανέωση της Συμφωνίας Επιδότησης για την υλοποίηση νέου 18μηνου κύκλου του Προγράμματος «Νέοι Δρόμοι για την Ένταξη». Η Συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών ως Υπεύθυνης Αρχής και των Τελικών Δικαιούχων που ανέλαβαν την υλοποίηση του Έργου κατά τη νέα περίοδο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ο Δήμος Έγκωμης. Κατά τη διαδικασία υπογραφής της Συμφωνίας, τον Δήμαρχο Έγκωμης εκπροσώπησε η Δημοτική Σύμβουλος Άντρη Προδρόμου. Το πρόγραμμα τυγχάνει συγχρηματοδότησης ύψους €200,000 από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (90%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (10%) στο πλαίσιο του Έργου «Προγράμματα Ένταξης από Τοπικές Αρχές».

Στον νέο κύκλο του προγράμματος, Συντονιστής του Έργου παραμένει ο Δήμος Λευκωσίας, με εταίρους τον Δήμο Έγκωμης, το Πολυδύναμο Δημοτικό  Κέντρο Λευκωσίας και τις εταιρείες Συμβούλων NVK Advent Consulting Ltd και Losadeal Ltd. Κεντρικός στόχος είναι η συνέχιση της πολυεπίπεδης στήριξης της διαδικασίας ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) που διαμένουν στην ευρύτερη πόλη και επαρχία Λευκωσίας, αξιοποιώντας την πολύτιμη συνεργασία με τα οργανωμένα σύνολα, τις οργανώσεις μεταναστών και την κοινωνία των πολιτών, στη βάση των σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης που καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του νέου κύκλου δραστηριοτήτων ο Δήμος Έγκωμης θα υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Λαογραφικό Φεστιβάλ για διαπολιτισμική ανταλλαγή και αλληλεπίδραση με χορούς, τραγούδια, παιχνίδια και έθιμα της πολιτιστικής παράδοσης διαφόρων κοινοτήτων μεταναστών ΥΤΧ, Κυπρίων και άλλων Ευρωπαίων.
 • Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών σε ΥΤΧ.

Ο Δήμος Έγκωμης και οι λοιποί εταίροι του Προγράμματος συνεχίζουν να στηρίζουν την ένταξη των ΥΤΧ, που αποτελούν ένα από τα πλέον ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού της πόλης και ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας και να αναδεικνύουν τη δύναμη μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, καταπολεμά το ρατσισμό και την ξενοφοβία και προωθεί την ενεργό συμμετοχή της μεταναστευτικής κοινότητας στην τοπική ζωή.

Συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών

Λόγω των θερινών διακοπών του Δεκαπενταύγουστου, η εταιρεία Green Dot ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη περισυλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (PMD, γυαλί, χαρτί) από σπίτι σε σπίτι και από τους κάδους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στην Έγκωμη, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12/8/2020. Η περισυλλογή θα γίνει κανονικά την επόμενη ημέρα περισυλλογής που είναι η Τετάρτη 19/8/2020. Καλούνται οι δημότες να μην απορρίψουν ανακυκλώσιμα υλικά στις 12 Αυγούστου.

Μειώσεις στα τέλη/δικαιώματα άδειας λειτουργίας

Το Τμήμα Φορολογιών του Δήμου Έγκωμης ενημερώνει επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά που κατά την περίοδο εγκλεισμού λόγω COVID 19 ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους βάσει των διαταγμάτων του Υπουργού Υγείας (περί λοιμοκαθάρσεως νόμος), να επικοινωνούν με το Τμήμα (τηλ. 22453874, 22453800) για να ενημερωθούν για το ποσοστό μείωσης που δικαιούνται στα τέλη/δικαιώματα άδειας λειτουργίας του έτους 2020.

Υγεία του μυαλού – δωρεάν τηλεφωνική αξιολόγηση

Δηλώστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στη φόρμα συμμετοχής  https://bit.ly/2qGCIXk

 

Φόρος τιμής από το Δήμο Έγκωμης

Με κατάθεση στεφάνου, ο Δήμος Έγκωμης απότισε και φέτος τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους δεκατρείς ήρωες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος κατά την τραγική έκρηξη στο Μαρί. Η κατάθεση στεφάνου έγινε στο μνημείο που ανήγειρε ο Δήμος Έγκωμης προς τιμήν των ηρώων της 11ης Ιουλίου 2011 σε χώρο πρασίνου, παρά τη λεωφόρο Ηρώων. Το στεφάνι κατέθεσαν εκ μέρους του Δήμου Έγκωμης, ο Δήμαρχος Ζαχαρίας Κυριάκου και ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρίστος Σαββίδης.

 

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ

Ευρεία σύσκεψη για κυκλοφοριακά προβλήματα πέριξ του Απολλώνειου Νοσοκομείου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 8 Ιουλίου 2020 ευρεία σύσκεψη στα Γραφεία του Δήμου Έγκωμης, η οποία μελέτησε τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα που παρατηρούνται καθημερινά πέριξ του Απολλώνειου Ιδιωτικού Νοσοκομείου. Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος οι Δήμαρχοι Έγκωμης και Στροβόλου κ.κ. Ζαχαρίας Κυριάκου και Ανδρέας Παπαχαραλάμπους μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες των δύο Δήμων, ο πρόεδρος του Απολλώνειου Νοσοκομείου κ. Πουρής μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες του Νοσοκομείου και εκπρόσωποι του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομίας. Επίσης παρέστη επηρεαζόμενος δημότης, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που επηρεάζουν την περιβάλλουσα οικιστική περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν συγκεκριμένες εισηγήσεις απ’ όλες τις πλευρές για βελτίωση της υφιστάμενης κυκλοφοριακής κατάστασης, η οποία δημιουργεί κινδύνους για θέματα ασφάλειας και επηρεάζει την ποιότητα ζωής των περιοίκων. Καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα δρομολογηθούν με σκοπό να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ