Άρθρα

Καθαρισμός ανοικτών χώρων οικοπέδων-χωραφιών για το έτος 2020

Ο Δήμος Έγκωμης μέσα στο πλαίσιο βελτίωσης της υγιεινής του περιβάλλοντος και της προστασίας της δημόσια υγείας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ανοικτών χώρων (οικοπέδων-χωραφιών) όπως μεριμνήσουν για την καθαριότητα αυτών μέχρι την 30/4/2020 ώστε να μην προκαλείται οχληρία σύμφωνα με τα άρθρα 91(δ) και 92 του Περί Δήμων Νόμου, Νόμος 111/85.

Με σκοπό να βοηθήσει την προσπάθεια αυτή ο Δήμος Έγκωμης αναλαμβάνει τον καθαρισμό των ανοικτών χώρων μέσω ιδιώτη εργολάβου ο οποίος θα χρησιμοποιήσει χορτοκοπτικά μηχανήματα για το σχετικό καθαρισμό των (κόψιμο-τεμαχισμό άγριας βλάστησης όπως έγινε κατά την περσινή περίοδο 2019) νοουμένου πως θα γίνει αποδεκτή η καταβολή στο Δήμο του ποσού των €45,00 για κάθε καθαριζόμενο χώρο έκτασης 521 τ.μ. που αντιστοιχεί σε ένα κανονικό οικόπεδο.

Με βάση το γεγονός πως έχει ανασταλεί φέτος η λειτουργία των τυπογραφείων λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για τον κορωνοϊό  δεν θα σταλούν φέτος οι καθιερωμένες προσωπικές επιστολές στους ιδιοκτήτες ανοικτών χώρων.

Ως εκ τούτου τονίζεται πως θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των ανοικτών χώρων/οικοπέδων που επιθυμούν να προβούν οι ίδιοι στον καθαρισμό τους, να δηλώσουν τούτο γραπτώς στο Δήμο Έγκωμης μέσω email ([email protected]) ή με φαξ στο 22352521 ή με επιστολή πως θα αναλάβουν οι ίδιοι προσωπικά τον καθαρισμό των μέσα στην προθεσμία που όρισε ως ανωτέρω ο Δήμος.

Επιπλέον οι ιδιοκτήτες των ανοικτών χώρων/οικοπέδων μπορούν εάν το επιθυμούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου (www.engomi.org) όπου έχουν αναρτηθεί σχετικές πληροφορίες για το θέμα αυτό καθώς και σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση για τον σκοπό αυτό. (Για να ανοίξετε το έντυπο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.)

Διευκρινίζεται πως όσοι ιδιοκτήτες ανοικτών χώρων επιθυμούν να καθαριστούν οι χώροι τους από το Δήμο Έγκωμης δεν χρειάζεται να στείλουν οποιανδήποτε γραπτή ή προφορική δήλωση στο Δήμο.

Περαιτέρω να ληφθεί σοβαρά υπόψη πως στην περίπτωση που δηλωθεί ο καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες μέχρι τις 30/4/2020 και δεν γίνει ο σχετικός καθαρισμός στην αναφερόμενη προθεσμία, ο Δήμος θα προχωρήσει στην καθαριότητα των και θα χρεώσει το τέλος καθαρισμού οικοπέδου που είναι €45,00 για κάθε καθοριζόμενο χώρο έκτασης 521 τ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Έγκωμης στο τηλ. 22453865.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ