ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Έγκωμης καταγγέλλει την παράνομη εκκοπή πεύκου μεγάλης ηλικίας, από ιδιωτική εργοληπτική εταιρεία.

Ο πεύκος είναι προστατευόμενο είδος δέντρου και η εκκοπή του μπορεί να γίνει μόνο μετά από άδεια υλοτομίας που εκδίδει το Τμήμα Δασών και αφού συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Στην προκειμένη περίπτωση δεν εξασφαλίσθηκε οιαδήποτε άδεια.

Το Τμήμα Δασών έχει ενημερωθεί από το Δήμο Έγκωμης και προβαίνει σε ενέργειες συμφώνως της νομοθεσίας.

print