Κυκλοφοριακές διευθετήσεις για τη λεωφόρο Λυκαβηττού

O Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι την ερχόμενη Δευτέρα, 16/4/2018, αρχίζει το κύριο μέρος των εργασιών για την ανακατασκευή της λεωφόρου Λυκαβηττού και τη δημιουργία λωρίδας παράλληλης στάθμευσης. Προς το σκοπό αυτό, η Αστυνομία έχει δώσει τη συγκατάθεση της για να εφαρμοστούν από την ερχόμενη Δευτέρα οι ακόλουθες κυκλοφοριακές διευθετήσεις:

  • Αποκοπή της ανατολικής λωρίδας κυκλοφορίας του τμήματος της λεωφόρου Λυκαβηττού, από τη συμβολή με τη λεωφόρο Λευκοθέου μέχρι τη συμβολή με την οδό Ιθάκης. Όσοι θέλουν να εισέλθουν από την λεωφόρο Λευκοθέου προς την λεωφόρο Λυκαβηττού θα πρέπει να εισέρχονται στη λεωφόρο Λυκαβηττού μέσω της οδού Ιθάκης, ακολουθώντας τα σήματα τροχαίας.
  • Μονοδρόμηση της δυτικής λωρίδας του τμήματος της λεωφόρου Λυκαβηττού, από τη συμβολή με τη λεωφόρο Λευκοθέου μέχρι τη συμβολή με την οδό Ιθάκης, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Λευκοθέου.

Θα γίνει τοποθέτηση καθοδηγητικής σήμανσης τόσο στις παρακείμενες προς τη λεωφόρο Λυκαβηττού συμβολές, όσο και επί του επηρεαζόμενου τμήματος της λεωφόρου Λυκαβηττού, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Ο Δήμος Έγκωμης ζητά την κατανόηση και συνεργασία των πολιτών και παρακαλεί όπως υπάρχει συμμόρφωση με τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις που θα εφαρμοσθούν.

print