Ο Δήμος Έγκωμης υπέγραψε συμφωνία για την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ο Δήμος Έγκωμης, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνίας με την εταιρεία M&I Join My WiFi, για να υλοποιήσει την εγκατάσταση ασύρματων σημείων πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Έγκωμης συμμετείχε στην 3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλέχθηκε ως ένας από τους Δήμους/Κοινότητες της Κύπρου που θα τύχουν επιχορήγησης με το σχετικό κουπόνι, αξίας 15.000 ευρώ. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα εγκατασταθούν 18 σημεία πρόσβασης δημόσιας χρήσης (14 υπαίθρια και 4 εσωτερικά) εντός των δημοτικών ορίων Έγκωμης. Σύντομα θα γνωστοποιηθούν στο κοινό τα 18 σημεία. Η εγκατάσταση και η αγορά του εξοπλισμού θα καλυφθεί πλήρως από ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω της πρωτοβουλίας «WiFi4EU». Την πρωτοβουλία συντονίζει ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA), με στόχο να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη και δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους σ’ ολόκληρη την Ευρώπη.

print