Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Δήμου Έγκωμης

Το τέλος του 2019 και η αρχή του 2020 αποτελούν ευκαιρία για ένα σύντομο απολογισμό και μια σύντομη ενημέρωση για τα αμέσως επόμενα βήματα του Δήμου Έγκωμης.

  • Το 2019 ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση φωτιστικών τύπου LED σε όλο τον οδικό φωτισμό Έγκωμης. Αναβαθμίστηκε ριζικά η νυχτερινή όψη της πόλης μας και επήλθαν εξοικονομήσεις ύψους 65% στη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
  • Το 2019 άρχισαν τα έργα για βελτίωση αντιπλημμυρικών συστημάτων στην Έγκωμη. Έγιναν ήδη παρεμβάσεις σε 30 και πλέον περιοχές του Δήμου μας.
  • Το 2019 εντατικοποιήθηκαν οι ενέργειες μας για βελτίωση των οδικών υποδομών. Έχει, ήδη, ανακατασκευασθεί πλήρως η λεωφ. Λυκαβητού.
  • Εντάθηκαν οι προσπάθειες για ενίσχυση του πρασίνου, με φυτεύσεις εκατοντάδων δενδρυλίων, οι οποίες συνεχίζονται.
  • Υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, με διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων σε διάφορους τομείς.

Το 2020 προγραμματίζονται παρεμβάσεις σε αρκετές περιοχές για βελτίωση του οδικού δικτύου (δρόμοι/ πεζοδρόμια). Κύρια επιδίωξη μας η εντός του β΄ εξαμήνου του 2020 ριζική αναβάθμιση και του οδικού οδοστρώματος της εμπορικής οδού 28ης Οκτωβρίου.

Το 2020 θα συνεχισθούν οι παρεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα, ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι κίνδυνοι, καθώς η Έγκωμη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 19 πιο επικίνδυνες πλημμυροπαθείς περιοχές της Κύπρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει διεκδικήσει και έχει εξασφαλίσει την κατ’ αρχήν θετική στάση της κυβέρνησης, για παραχώρηση μεγάλης έκτασης γης εντός του χώρου της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, για δημιουργία πολυθεματικού πάρκου κοινωνικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών δραστηριοτήτων. Όλος ο χώρος προορίζεται να μετατραπεί σε ζώνη καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας.

Επίσης, προς διευκόλυνση των δημοτών μας, προγραμματίζουμε τη λειτουργία πράσινου σημείου στην Έγκωμη για απόρριψη άχρηστων υλικών και κλαδεμάτων, εάν και εφόσον το αρμόδιο υπουργείο εγκρίνει την παραχώρηση της ανάλογης κρατικής γης. Έχουμε, ήδη, υποβάλει τη σχετική αίτηση στο Κτηματολόγιο και αναμένουμε απάντηση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει εγκρίνει, κατ’ αρχήν τον υποδειχθέντα χώρο.

Το 2020 αρχίζει να εφαρμόζεται νέο σύστημα διαχείρισης κλαδεμάτων και άχρηστων υλικών, για το οποίο έχουν ενημερωθεί με επιστολή του Δήμου, όλα τα νοικοκυριά και επαγγελματικά υποστατικά. Προσδοκούμε στη συνεργασία όλων.

Ο Δήμος Έγκωμης πορεύεται προς τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με θετικό πνεύμα. Η μεταρρύθμιση γίνεται για να συμβάλει αποφασιστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες, με χαμηλότερο κόστος.

Ευχόμαστε σε όλους Καλή Χρονιά σε μια ελεύθερη Κύπρο.

print