Υπηρεσία Καθαριότητας

Ο Δήμος Έγκωμης επιθυμεί να σας ενημερώσει εκ νέου ότι με το κλείσιμο του σκυβαλότοπου Κοτσιάτη, όλα τα οικιακά απόβλητα μεταφέρονται στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων, που βρίσκεται στην Κόσιη. Τα συνεργεία του Δήμου μεταφέρουν ΜΟΝΟ οικιακά απόβλητα και όχι πράσινα απορρίμματα (κλαδέματα, γρασίδια, φύλλα) ή ογκώδη αντικείμενα. Το εργοστάσιο Κόσιης δέχεται μόνο οικιακά απόβλητα.

Τα πράσινα απορρίμματα, όπως και πολλά άλλα υλικά ανακυκλώνονται και πρέπει να μεταφέρονται από τους δημότες, σε ένα από τα 8 πράσινα σημεία που λειτουργούν στην Επαρχία Λευκωσίας. Οι υπηρεσίες του Δήμου μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις και μετά από συνεννόηση, να αναλάβουν τη μεταφορά υλικών στα πράσινα σημεία, με την καταβολή τέλους το οποίο εξαρτάται από την ποσότητα των υλικών.

Στα πράσινα σημεία μπορείτε να μεταφέρετε και να εναποθέσετε δωρεάν:

 1. Ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, στρώματα, χαλιά)
 2. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)
 3. Κλαδέματα (πράσινα, λεπτά κλαδιά)
 4. Πλαστικά δοχεία – συσκευασίες
 5. Πλαστικό
 6. Χαρτί / χαρτόνια (εφημερίδες, χαρτί γραφείου)
 7. Γυαλί
 8. Αλουμίνιο
 9. Μεταλλικά αντικείμενα (scrap, καλοριφέρ κ.λπ.)
 10. Ξύλο
 11. Υφάσματα
 12. Παιχνίδια
 13. Ακτινογραφίες
 14. Θερμόμετρα
 15. Φάρμακα
 16. Λαμπτήρες
 17. Υλικά καθαρισμού
 18. Χρώματα (μπογιές), μελάνια, κόλλες, ρητίνες
 19. Βρώσιμα έλαια και Λίπη
 20. Μπαταρίες οχημάτων, Βιομηχανικής – Οικιακής χρήσης
 21. Φορητές Μπαταρίες
 22. Μηχανέλαια
 23. Άχρηστα για ταφή

Ως εκ τούτου καλείστε να σταματήσετε ΑΜΕΣΑ να τοποθετείτε σακούλια με χόρτα και κλαδέματα μαζί με τα οικιακά σας σκύβαλα, επειδή τα συνεργεία δεν θα τα μαζεύουν. ΑΜΕΣΑ επίσης θα πρέπει να σταματήσει η τακτική απόρριψης πάσης φύσεως άχρηστων αντικειμένων σε ανοικτούς χώρους. Ό,τι έχετε να πετάξετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε σκιπ ή να τα μεταφέρετε στα πράσινα σημεία.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

Α/Α ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 ΕΡΓΑΤΕΣ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
2 ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
3 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
4 ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
5 ΛΗΝΟΥ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
6 ΑΛΑΜΠΡΑ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
7 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00
8 ΜΑΛΟΥΝΤΑ Χειμερινό 9:00 – 18:00 9:00 – 14:00
Θερινό 9:00 – 20:00

Θερινό ωράριο: Απρίλιος – Σεπτέμβριος

Χειμερινό ωράριο: Οκτώβριος – Μάρτιος

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

 

Πράσινο Σημείο Τηλέφωνο
Στροβόλου 99950161
Αλάμπρας 99950162
Κοκκινοτριμιθιάς 99950163
Περιστερώνας 99950170
Αστρομερίτη 99950277
Ληνούς 99950288
Εργατών 99950290
Μαλούντας 99950266
print