ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΚΥΒΑΛΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι προς διευκόλυνση των δημοτών, έχει δοθεί παράταση στην καταβολή των Τελών Σκυβάλων και Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέχρι και τη Δευτέρα 3/12/2018. Καλείται το κοινό να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του εντός της νέας προθεσμίας, γιατί ακολούθως θα επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες επιβαρύνσεις επί των τελών. Η παράταση έχει κριθεί αναγκαία για να διευκολύνει μεγάλο αριθμό δημοτών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στα αρχικά χρονικά πλαίσια που τέθηκαν.

print