Ανακατασκευή οδοστρώματος της οδού Ιθάκης

Ο Δήμος Έγκωμης ενημερώνει τους δημότες του ότι η εργοληπτική εταιρεία FARMAKAS BETON LTD την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, θα αρχίσει εργασίες για την ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού Ιθάκης στην Έγκωμη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, νοουμένου ότι η προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος θα γίνεται απρόσκοπτα από την εταιρεία που αυτό το διάστημα τροφοδοτεί παγκύπρια όλες τις εργοληπτικές εταιρίες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η εταιρεία θα φροντίσει να διασφαλιστεί συνεχής πρόσβαση στις οικίες της εν λόγω οδού. Ζητούμε την κατανόηση σας σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης λόγω μη επαρκούς προμήθειας ασφαλτικού σκυροδέματος.

print