ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης κατά την τελευταία τακτική συνεδρία του και σε συνέχεια της δημόσιας παρουσίασης των μελετητών που διόρισε η κυβέρνηση για αναπτύξεις στο χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, αποφάσισε ομόφωνα ότι  αποδέχεται την κεντρική πρόταση για δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας και Έρευνας, στους χώρους της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, στην Έγκωμη, στο Δήμο ο οποίος φιλοξενεί και δύο μεγάλα ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Τέτοιο πρωτοποριακό κέντρο έχει ανάγκη η Κύπρος γιατί θα δώσει σταδιακά ευκαιρίες ανέλιξης και εργοδότησης νέων ανθρώπων σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες. Η αποδοχή όμως διέπεται υπό προϋποθέσεις που εστιάζονται:

  • Όχι στην προτεινόμενη ρύθμιση για δημιουργία τερματικού σταθμού λεωφορείων στους χώρους της Κρατικής Έκθεσης. Τέτοιοι σταθμοί πρέπει να χωροθετούνται εκτός οικιστικών ζωνών και ο Δήμος Έγκωμης δεν πρόκειται να αποδεχθεί κατ’ ουδένα λόγο την δημιουργία τέτοιου τερματικού σταθμού λεωφορείων στο συγκεκριμένο χώρο. Η μη δημιουργία τερματικού σταθμού λεωφορείων να συνδυαστεί με τη λήψη των ανάλογων αποφάσεων που σχετίζονται με τις ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής.
  • Ναι στη χωροθέτηση και δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου και άθλησης. Οι αρχικοί προταθέντες σχεδιασμοί προνοούν για 40% πράσινο μαζί με άλλους ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους.
  • Σαφώς ηπιότερες αναπτύξεις στις ανεγέρσεις.
  • Ναι στη δημιουργία λίμνης κατακράτησης όμβριων υδάτων που θα σώσει την Έγκωμη από σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Η λίμνη θα τοπιοτεχνηθεί ώστε να αποτελεί μέρος του ευρύτερου χώρου πρασίνου που θα φιλοξενεί επίσης πάρκο, χώρους κοινωνικής συνάθροισης και παιδικές χαρές.

Ο χώρος της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης ανήκει στο κράτος και η Κυβέρνηση ως ιδιοκτήτης/ διαχειριστής καλείται να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις του Δήμου Έγκωμης.  Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο Έγκωμης δεν τοποθετείται αρνητικά στην περίπτωση που οι  ιδιοκτήτες του χώρου μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του κράτους προχωρήσουν σε εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο το οποίο να θέσουν έγκαιρα υπόψη των δημοτών.

print