Εκλογικά έξοδα

Στο πλαίσιο της διαφάνειας γνωστοποιώ ότι κατά τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές είχα τα ακόλουθα εκλογικά έξοδα, τα οποία έχουν ήδη δηλωθεί στο Γραφείο του Επάρχου, ως προνοεί η σχετική νομοθεσία:

Εκτυπωτικά € 800, Ταχυδρομικά € 354, πανό € 240, αλμυρά € 782,53 σ., διαφήμιση έντυπη €267,75 σ., πινακίδες € 1876,85 σ., seven pro services υπηρεσίες € 378.

print