Προθεσμίες καταβολής φόρων/τελών

Ο Δήμος Έγκωμης υπενθυμίζει τους δημότες ότι η τελευταία μέρα καταβολής (α) του Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 2020 είναι η 2 Οκτωβρίου 2020 και (β) των Τελών Σκυβάλων είναι η 4 Δεκεμβρίου 2020. Μετά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες θα επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες επιβαρύνσεις, ύψους 10%.

Καλούνται οι δημότες να διευθετήσουν έγκαιρα τις οφειλές τους.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΓΚΩΜΗΣ
23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

print