ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Συνέδριο που διοργάνωσε ο Δήμος Έγκωμης υπό τον τίτλο «Κτίζοντας τη νέα Τοπική Αυτοδιοίκηση Κύπρου», ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

«Έχει παρέλθει ένας χρόνος από τη ψήφιση των νομοθεσιών που διέπουν τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη συνένωση Δήμων/ Κοινοτήτων και τη δημιουργία Επαρχιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Απομένει ένας χρόνος για την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών. Η εκλογή των νέων δημοτικών συμβουλίων τον Ιουνίο του 2024 δεν θα συνοδευθεί με οιαδήποτε περίοδο χάριτος διότι από την πρώτη μέρα θα πρέπει να εφαρμοσθούν σημαντικές νέες νομοθετικές πρόνοιες, που θ’ αλλάξουν το υφιστάμενο σύστημα λειτουργίας δήμων και κοινοτήτων.  Προστίθενται πολλές νέες υποχρεώσεις και καθήκοντα, με τη λειτουργία δημοτικών διαμερισμάτων και εκχώρηση πολύ σημαντικών δράσεων στους Επαρχιακούς Οργανισμούς  Αυτοδιοίκησης.

Υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων, το συνέδριο:

  • Καλεί σε εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από αυστηρό προγραμματισμό, για τη σωστή υλοποίηση όλων των εκ των νόμων προβλεπόμενων υποχρεώσεων των Συμβουλίων Κοινών Υποθέσεων.
  • Επισημαίνει ότι η οιαδήποτε ολιγωρία ή αναβλητικότητα, θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στο να κερδηθεί το στοίχημα της μεταρρύθμισης, που είναι η προσφορά ποιοτικότερων υπηρεσιών στους δημότες, με πιο χαμηλό τιμολόγιο.
  • Προτρέπει τη Βουλή που θα κληθεί εντός των ημερών να προβεί σε ψήφιση τροποποιητικών ρυθμίσεων, να μη αλλοιώσει την ήδη ψηφισθείσα κεντρική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης αλλά να ρυθμίσει θέματα που άπτονται της καλύτερης λειτουργικότητας των νέων Δήμων που θα δημιουργηθούν.
  • Ζητά από τους πολίτες να στηρίξουν τη μεταρρύθμιση, γιατί η δική τους αποδοχή και θετική ανταπόκριση είναι καθοριστικής σημασίας για επιτυχή λειτουργία των νέων Δήμων και δημοτικών διαμερισμάτων».

Το συνέδριο εκφράζει την ευαρέσκειά του γιατί οι 4 Δήμαρχοι από την Ελλάδα μετέφεραν στο συνέδριο την ικανοποίησή τους γιατί οι συνενώσεις Δήμων στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα έχουν αποβεί προς όφελος των πολιτών.

print