Υποτροφίες σε δημότες Έγκωμης

Casa College και Λύκειο ΚΑΣΑ

Προσφέρονται τέσσερεις (4)  υποτροφίες  για μαθητές, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν Ξενοδοχειακές σπουδές και συγκεκριμένα στο Πιστοποιημένο Πρόγραμμα σπουδών «Διοίκησης ξενοδοχειακών Μονάδων»  (4 έτη, Πτυχίο).

Επίσης όλοι οι νεοεισερχόμενοι  φοιτητές  που θα κάνουν εγγραφή στα προγράμματα σπουδών του Casa College μέχρι τις 27/08/2021 θα σπουδάζουν μόνο με το ποσό της κρατικής  φοιτητικής  χορηγίας.

Τέλος, προσφέρονται πέντε (5) υποτροφίες  από το Λύκειο ΚΑΣΑ  που ανταποκρίνονται στο 60% των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε τα ακόλουθα έγγραφα:

CASA ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

ΚΑΣΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ


Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus δέχεται αιτήσεις για παραχώρηση υποτροφιών σε δημότες Έγκωμης, οι οποίοι θα εγγραφούν στα προγράμματα σπουδών «Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Γεωργοκτηνοτροφία/Αγροεπιχειρηματικότητα» και «Επαγγελματικό Δίπλωμα στη Μηχανική Αυτοκινήτων» μέχρι τον Οκτώβριο του 2021. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες αφορούν μείωση κατά 1.000 ευρώ στα δίδακτρα του Α’ έτους σπουδών και 1.000 ευρώ στα δίδακτρα του Β’ έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε τα ακόλουθα έγγραφα:

Ινστιτούτο Επαγγελματικών Σπουδών (IPS) – Υποτροφίες σε Δήμους για το Ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022


Πανεπιστήμιο Frederick

Tο Πανεπιστήμιο Frederick αποφάσισε να παραχωρήσει:

Α. υποτροφίες σε δημότες του Δήμου Έγκωμης  που θα εγγραφούν για να φοιτήσουν σε συμβατικά προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ δέστε το ακόλουθο έγγραφο:

Φρέντερικ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τα σχετικά στοιχεία στον Δήμο Έγκωμης μέχρι και τις 12/8/2021.

Β. ειδικές υποτροφίες σε όλα τα κορίτσια  που θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 για να σπουδάσουν σε προγράμματα Μηχανικής και Τεχνολογίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick (προπτυχιακό επίπεδο).

H μακροπρόθεσμη αυτή εκστρατεία σκοπό έχει την αντιμετώπιση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στη Μηχανική, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, συμμετέχοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια μείωσης του φυλετικού χάσματος σε αυτούς τους τομείς.

Οι υποτροφίες ισχύουν για όλες τις υποψήφιες (ανεξαρτήτου υπηκοότητας) και θα καλύπτουν το 50% των διδάκτρων. Ισχύουν για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης της φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, στη διάρκεια της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν βιωματικά εργαστήρια και δράσεις που θα απευθύνονται σε μαθήτριες σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να έρθουν σε επαφή με αυτούς τους τομείς και να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, κας Ιωσηφίνας Αντωνίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για την εκστρατεία: https://www.frederick.ac.cy/women-in-STEM/el/.

print