Αναβολή παρουσίασης

Η προγραμματισθείσα παρουσίαση στις 20/2/2023 εκ μέρους εταιρείας πετρελαιοειδών, η οποία αιτήθηκε ανέγερση πρατηρίου στη λεωφ. Λυκαβητού, στην Έγκωμη, αναβάλλεται μέχρι να ληφθούν οι απόψεις από όλα τα αρμόδια τμήματα τις οποίες ζήτησε το Τμήμα Πολεοδομίας. Την αναβολή της παρουσίασης ζήτησε η εταιρεία και αυτή θα επανακαθορισθεί.

print