ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΕΓΚΩΜΗΣ

Ο Δήμος Έγκωμης ανακοινώνει ότι προσφέρει χώρο εντός του
Δημαρχείου ως Κέντρο αντιμετώπισης κατά των  πολύ ψηλών θερμοκρασιών.  Η αίθουσα θα είναι ανοικτή  από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 3:00 το απόγευμα,
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

Η διεύθυνση του  Δήμου  είναι  οδός Ερεχθείου 3, Έγκωμη (τηλέφωνο 22453800).

print